26

Yöneticiler için İşletme (Executive MBA)

Programın Amacı
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz İşletme Programı İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Programın Özgörevi
Farklı disiplinlerden gelen iş dünyası yöneticilerini kariyerlerine ara vermeden, bilimsel gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmek.

Programın Özgörüsü 
Günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, öğrenme ve uygulama odaklı, dünyaca tanınan uluslar arası bir program olmak.
Program sayesinde katılımcılar edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olabilecek, böylece hem çok iyi koşullarda iş bulma fırsatlarını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir.
Programa katılmak isteyen adayların iş deneyimine sahip olmaları beklenmekte; tercihen iki yıllık iş deneyimi istenmektedir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Yapısı

Program 3 dönem süresince toplam 14 ders (10 zorunlu, 4 seçmeli) alarak bir akademik yılda tamamlanabilmektedir.
Mezuniyet için öğrencilerin tüm derslerini ve üçüncü dönemde bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırladıkları projeyi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Programın öğrenim dili İngilizcedir. Programa kabul edildiği halde yabancı dil sınavını başaramayanlar bir yıl içinde hazırlanıp dil yeterlik belgesini aldıktan sonra (ertesi yıl) derslere başlayabilmektedirler.
Dersler, İTÜ, Maçka Yerleşkesinde bulunan İşletme Fakültesi binasında yapılmaktadır.
Dersler pazartesi, salı ve çarşamba akşamları 19:00-22:20 ve Cumartesi günleri 9:00-12:20 ve 13:30-16:50 saatlerinde yapılmaktadır (Sınavlar nedeniyle, seçmeli derslerin çakıştırılmaması amacıyla veya konuk konuşmacıların kısıtları nedeniyle zaman zaman perşembe ve cuma akşamları da kullanılabilmektedir).
Kuramsal bilgiler yanında iş dünyasına yönelik örnek ve sorunların da incelenebilmesi için derslere iş dünyasından birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları için yöneticiler davet edilmektedir. Dersler mümkün olduğunca gerçek işletme sorunlarını çözümlemeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Öğrenciler ile öğretim üyelerinin karşılıklı tartışmalarına, grup çalışmalarına ve diğer eğitim yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanıyan bir ders işleme sistemi mevcuttur.
Dersler hem yerel hem de küresel oluşumları irdeleyecek şekilde verilmektedir.
Bu programda bir sınıf en fazla 40 öğrenciden oluşmakta ve iki şube olarak eğitim devam etmektedir.
Kredili dersleri ve dönem projesini tamamlayan öğrencilere İşletme Yüksek Lisans Diploması verilmektedir.

Ders Listesi
Zorunlu Dersler
MBA517E  Management Statistics
MBA515E  Financial Accounting
MBA513E  Business Economics
MBA511E  Marketing Management
MBA519E  Management and Organizations
MBA518E  Corporate Finance
MBA516E  Human Resources Management
MBA514    İşletme Hukuku
MBA510E Strategic Management
MBA512E Production and Operations Management

Seçmeli Dersler
MBA549E  Business Forecasting
MBA565E  Economics of Money and Financial Markets
MBA537E  International Finance
MBA539E  Investments
MBA567E  Managerial Decision Making
MBA552    Rekabetin Hukuki Çerçevesi
MBA554E Quantitative Analyses for Business Application
MBA541    Sermaye Piyasası Hukuku
MBA561E Financial Crises in the World - Causes and Consequences

Akademik Kadro

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof. Dr. Oktay Taş

Finansal Analiz ve Denetleme / Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi / Finansman / Yatırım

Prof. Dr. Şebnem BURNAZ

Pazarlama Etiği / Tüketici Davranışları / Uluslararası Pazarlama / İş Ahlakı

Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI

Finansal ve Ticari Liberalleşme / Dış Ticaret Modellemesi / Para Banka / Gelişme İktisadı

Prof.Dr.Lütfihak Alpkan

Yönetim ve Organizasyon / Stratejik Yönetim / Girişimcilik

Prof. Dr. Raziye Selim

İşgücü Piyasası Ücret Farklılıkları / Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri / Kişisel - Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları / Gelişme İktisadı

Prof. Dr. Y. İlker TOPCU

Çok Kriterli Karar Verme / Yöneylem Araştırması / Lojistik Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Prof.Dr. Ferhan Çebi

 

Doç. Dr. Mehmet ERÇEK

Organizasyon Teorisi / Teknoloji ve Yenilik Yönetimi / Kaynak ve Bilgi Tabanlı Strateji Kuramları

Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ

Finans Piyasalarının Mikroyapısı / Davranışsal Finans / Yatırımlar ve Portföy Yönetimi / Muhasebe

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Kurumsal Kimlik ve Marka Yönetimi / Tüketici ve Teknoloji Etkileşimi / Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Doç.Dr. Dilay Çelebi

 

Doç.Dr.Nihan Yıldırım

 

Doç.Dr.Hür Bersam Bolat

 

Dr.Öğr.Üyesi Çiçek Ersoy

 

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Öztürk

 Ders Programı
İ.T.Ü
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME - EXECUTIVE MBA
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GÜNCEL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
   
Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Oktay Taş (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan  
Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aylin BAYAR
 
 
Program hakkında detaylı bilgi için:
 
www.emba.itu.edu.tr
emba@itu.edu.tr
executive.mba.itu@gmail.com
(0 212) 219 30 30
(0 212) 293 13 00 - dahili 2765