26

Müzik

Programın Amacı (TEST)

İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1999 yılında açılan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM); Türkiye’nin %100 İngilizce eğitim veren ilk müzik yüksek lisans ve doktora programıdır. Program, özellikle uluslararası akademisyen kadrosu ve farklı ülkelerden gelen öğrenci profiliyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda farklı eğitim alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası çalışmalara fırsat tanıyan bir ortam sağlanmaktadır.

İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM), çağdaş eğitim-öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde Türkiye'de çağdaş düzeyde müzik eğitimi ve öğretimi sağlayacak bir yüksek lisans programı uygulamaktadır.

Programın amaçları arasında aranan liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte akademisyenler, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.

Programda eğitimi verilen uzmanlık alanları; Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği alanlarıdır.

 

Programın Yapısı

Programın dili İngilizce'dir.

Program toplam 36 kredi ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program, bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemdir.

Birinci dönem bilimsel hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır. Bilimsel hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir.

Programda 36 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Dersler 3+0 kredilidir.

Yüksek lisans dersleri 500 koduyla açılmaktadır.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Şehvar Beşiroğlu

 

Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (Program Koordinatörü)

 

 Program Yürütme Kurulu

​Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (Program Koordinatörü)
​Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken
​Dr. Paul Whitehead

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Eray ALTINBÜKEN

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cihat Aşkın  keman, violin

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu etnomüzikoloji, ethnomusicology

Prof. Dr. Kamran İnce kompozisyon, composition

Prof. Erol Parlak bağlama performans, bağlama performance

Doç. Dr. E. Şirin Özgün etnomüzikoloji, ethnomusicology

Doç. Dr. Jerfi Aji piyano, piano

Doç. Dr. Tolgahan Çoğulu gitar, guitar

Doç. Dr. Jülide Gündüz flüt, flute

Doç. Dr. Can Karadoğan ses mühendisliği ve tasarımı, sound engineering and design

Doç. Dr. Robert Reigle etnomüzikoloji, ethnomusicology

Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken kompozisyon, composition

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ney performans , ney performance

Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk viyolonsel, cello

Yrd. Doç. Hakan Şensoy şeflik, conducting

Yrd.Doç. Dr. Nihan Atalay barok müzik, baroque music

Dr. Hüseyin Sermet oda müziği, chamber music

Dr. Pieter Snapper ses mühendisliği ve tasarımı, kompozisyon, sound engineering and design, composition

Dr. Paul Whitehead müzikoloji, barok müzik,  musicology baroque music

Dr. Jane Ellen Harrison müzikoloji, musicology

Dr. Reuben de Lautour sonik sanatlar, sonic arts

Dr. Anıl Çamcı sonik sanatlar, sonic arts

Ayşegül Sarıca piyano, piano

Lynn Trepel Çağlar ses, voice

Erkan Oğur perdesiz gitar, fretless guitar

Ruşen Güneş Viyola, viola

Amy Salsgiver perküsyon, percussion

Engin Gürkey perküsyon, percussion

Emin Fındıkoğlu caz armonisi, jazz harmony

Melih Fereli müzik yöneticiliği ve işletmeciliği, music business and management

Dağhan Baydur müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Hakan Kurşun müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Ivan Arion Karst şeflik, conducting

Alexandros Charkiolakis, müzikoloji-kütüphaneci, musicology-librarian

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Berna Anıl performans-ses, performans-voice

Arş. Gör. Burak Onur Erdem şeflik, conducting

Arş. Gör. Ozan Sarıer ses mühendisliği ve tasarımı sound engineering and design

Arş. Gör. Mustafa Kemal Özkul etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Erdem Şimşek etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Ahmet Ozan Baysal bağlama performans, bağlama performance

 

Daha fazla bilgi için: http://www.miam.itu.edu.tr/