26

İşletme ve Teknoloji Yönetimi

Programın Amacı 
Ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Gerekçesi:
21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, her türlü teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir.

Dünyadan Örnekler

1. MIT
2. University of Pennslyvania
3. University of Illinois
4. Widener University
5. Washington State University
6. University of Maryland
7. George Mason University
8. University of New Hampshire
9. Eindhoven University (Hollanda)
10. Simon Fraser University (Kanada)
11. Norwegian University of Science & Technology (Norveç)
12. London Business School (İngiltere)

Başvuru Koşulları 
2017-18 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

 
Ders Programı 

İŞLETME ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (2. ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
GÜNCEL (2. DÖNEM) DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZDers Listesi (2012-13 Eğitim-Öğretim yılından itibaren)

 Zorunlu Dersler

1. Dönem

İTY 516E Management Information Systems
İTY 517E R&D Management and New Product Development
İTY 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İTY 522 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk 

2. Dönem 
İTY 523 Finansal Yönetim
İTY 524 Teknoloji ve Pazarlama
İTY 528 Üretim, Stok ve Satınalma Yönetimi

3. Dönem 
İTY 521E Management of Technology and Innovation
İTY 530E Engineering Management
İTY 531 Bilgi Yönetimi
İTY 599 Proje

Seçmeli Dersler

1. Dönem
Seçmeli Ders Paketi-1
(Program Yürütme Kurulu’nun yönlendirmesinde sadece 1 ders seçilecektir)
 İTY 511E Statistics for Management and Engineering  
İTY 512E Operations Research 
 
2. Dönem
Seçmeli Ders Paketi-2
(Program Yürütme Kurulu’nun yönlendirmesinde sadece 1 ders seçilecektir)
İTY 510 Yönetim ve Organizasyon 
İTY 513 İşletme Ekonomisi  
 
Seçmeli Ders Paketi-3 (Sadece 1 ders seçilecektir)
İTY 526E Business Intelligence and Data Mining 
İTY 527 Yalın Yönetim  
İTY 529 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Karar Verme
İTY 533 Tesis Planlama 
İTY 536 E-Ticaret
İTY 538 Stratejik Yönetim 
  
3. Dönem
Seçmeli Ders Paketi-4 (Sadece 1 ders seçilecektir)
İTY 514E Technology Management for National Competitiveness
İTY 525E Customer Relations Management
İTY 537E Sales Management
İTY 539 Depo Tasarımı ve Yönetimi
İTY 540 Teknolojik Yakınsama ve İş Stratejisi  
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ
Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Tufan Vehbi KOÇ
Prof. Dr. Y. İlker TOPCU
Doç. Dr. Umut ASAN
Doç. Dr. Murat BASKAK
Doç.Dr. Sezi ÇEVİK
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Özgür KABAK
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Doç. Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Doç. Dr. Seda YANIK
Yrd. Doç. Dr. Şeyda SERDAR ASAN
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR 

Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Murat BASKAK

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Program Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

İletişim
Y.Doç.Dr. Özgür ÖZTÜRK
E-Posta: ozturkozg4@itu.edu.tr
İş Tel.: 0-212-293 13 00 / 2036
Cep Tel.: 0-533-773 71 37
Oda No: A403 (İ.T.Ü. İşletme Fakültesi / Maçka)