26

İşletme ve Teknoloji Yönetimi

Programın Amacı 
Ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Gerekçesi:
21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, her türlü teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir.

Dünyadan Örnekler

1. MIT
2. University of Pennslyvania
3. University of Illinois
4. Widener University
5. Washington State University
6. University of Maryland
7. George Mason University
8. University of New Hampshire
9. Eindhoven University (Hollanda)
10. Simon Fraser University (Kanada)
11. Norwegian University of Science & Technology (Norveç)
12. London Business School (İngiltere)

Başvuru Koşulları 

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.
 
Ders Programı 

İŞLETME ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (2. ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
GÜNCEL (2018-2019 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM) DERS PROGRAMI İÇİN tıklayınız.


Ders Listesi (2018-19 Eğitim-Öğretim yılından itibaren)

Zorunlu Dersler

1. Dönem
İTY 516E Management Information Systems
İTY 522 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk
İTY 523 Finansal Yönetim
İTY 528S Üretim, Stok ve Satınalma Yönetimi

2. Dönem
İTY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
İTY 524 Teknoloji ve Pazarlama
İTY 531E Knowledge Management

3. Dönem
İTY 518 Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
İTY 521E Management of Technology and Innovation
İTY 530E Engineering Management
İTY 599 Proje 

Seçmeli Dersler

2. Dönem (Sadece 1 ders seçilecektir)
Seçmeli Ders Paketi-1

İTY 510 Yönetim ve Organizasyon
İTY 511E Statistics for Management and Engineering
İTY 512E Operations Research
İTY 513 İşletme Ekonomisi

2. Dönem ve 3. Dönem (Ayrı dönemlerde 1’er veya tek bir dönemde 2 tane olacak şekilde toplam 2 ders seçilecektir)
Seçmeli Ders Paketi-2

İTY 514E Technology Management for National Competitiveness
İTY 525E Customer Relations Management
İTY 526 Kurumsal Zekâ ve Veri Madenciliği
İTY 527 Yalın Yönetim
ITY 529 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Karar Verme
İTY 533 Tesis Planlama
İTY 536 E-Commerce
İTY 537E Sales Management
İTY 538 Stratejik Yönetim
İTY 539 Depo Tasarımı ve Yönetimi
İTY 540 Teknolojik Yakinsama ve İş Stratejisi
 

Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Murat BASKAK

Program Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Program Yürütme Kurulu
Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN Çok kriterli karar verme
Prof.Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici davranışı
Prof.Dr. Fethi ÇALIŞIR İnsan bilgisayar etkileşimi, Kullanılabilirlik testi ve uygulamaları, mühendislik ve teknoloji yönetimi, BT proje yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Internet reklamcılığı
Prof.Dr. Özgür KAYALICA Stratejik Optimizasyon, Kamu Ekonomisi, Politik İktisat, Çevre Politikaları, Enerji Ekonomisi
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Optimizasyon , Enerji Optimizasyonu, Enerji Planlaması, Enerji Sistemlerinde Yapay Zeka
Prof.Dr. Tufan Vehbi KOÇ Teknoloji ve yenilik yönetimi
Prof.Dr. Y. İlker TOPCU Çok kriterli karar verme
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi, Perakende Pazarlama Stratejileri, Tüketici Davranışı, İş Ahlakı, Uluslararası Pazarlama
Doç.Dr. Murat BASKAK Üretim Plânlama ve Kontrol, Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Satınalma Yönetimi, Depo Yönetimi, Bakım Yönetimi
Doç.Dr. Dilay ÇELEBİ Tedarik Zinciri Ağları, Üretim Sistemleri, Servis Sistemleri, Ulaştırma
Doç.Dr. Sezi ÇEVİK ONAR Stratejik Yönetim, Karar Verme Yöntemleri, Stratejik Opsiyonlar
Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Davranışsal Finans
Doç.Dr. Özgür KABAK Bulanık Modelleme, Karar Verme, Tedarik Zinciri Yönetimi
Doç.Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Ürün ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ Bulanık Mantık , Çok kriterli Karar verme, Karar Destek Sistemleri
Doç.Dr. Deniz TUNÇALP Örgüt Kuramı, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Girişimcilik ve Pazarlama
Doç.Dr. Seda YANIK
Dr.Öğr.Üyesi Şeyda SERDAR ASAN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, İşlemler Yönetimi
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BEYCA Statistical Learning, Deep Learning
Dr.Öğr.Üyesi Cemil CEYLAN Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları Sistemleri, Organizasyonel Ölçümleme, Organizasyonel Esneklik, Anket oluşturma ve Değerlendirme, Süreç Analizi ve Geliştirme
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK Patent Hukuku, Fikri mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Teknoloji Transferleri, Ticaret Hukuku

 

İletişim

Dr.Öğr.Üys. Özgür ÖZTÜRK
E-Posta: ozturkozg4@itu.edu.tr
İş Tel.: 0-212-293 13 00 / 2036
Cep Tel.: 0-533-773 71 37
Oda No: A403 (İ.T.Ü. İşletme Fakültesi / Maçka)