26

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Programın Özgörüşü
Programın özgörüşü (vizyonu), İstanbul Teknik Üniversitesi temel stratejileri bağlamında, yenilikçi fikirlerin girişim projelerinde kullanılabileceği bir ortam yaratarak ülkemizin ekonomisinde büyüme yaratacak ve istihdam olanakları yaratacak projelerin oluşumunda yol gösterici olmak.

Programın Özgörevi
Programın özgörevi (misyonu), girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve firma sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Programın Gerekçesi
Günümüzde işletmelerin rekabet düzeyleri, değişime ve bulundukları pazarın ihtiyaç ve isteklerine hızlı yanıt sağlama özelliklerine bağlıdır. Bu noktada üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon yönetimi kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Buna ek olarak, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği ileri teknoloji ve bilgi isteyen dolayısıyla rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmakta olup daha sürekli bir seyir izlemektedir.

Yurtdışında Yürütülen Benzer Yüksek Lisans Programlarından Örnekler
University of Michigan (ABD) - Master of Entrepreneurship
Purdue University (ABD) - MBA in Technology Innovation and Entrepreneurship
Cornell University (ABD) - MBA Entrepreneurship & Innovation Concentration
University of Louisville (ABD) - Entrepreneurship MBA
Temple University (ABD) - Innovation Management & Entrepreneurship
The University of Texas (ABD) - Master of Science in Innovation and Entrepreneurship
Saint Mary's University (Kanada) - Technology,Entrepreneurship and Innovation
Antwerp Management School (Hollanda) - Master of Innovation & Entrepreneurship
ESADE Business School (İspanya) - Master in Innovation and Entrepreneurship
KTH Royal Institute of Technology (İsveç) - Innovation and Entrepreneurship Management
Leipzig Graduate School of Management (Almanya) - Innovation Management and Entrepreneurship
Imperial College London (İngiltere) - Innovation, Entrepreneurship and Management
Zhejiang University’s School of Management (Çin) - Master in Global Entrepreneurship
Singapore Management University (Singapur) - Master of Science in Innovation

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Ders Listesi
Zorunlu Dersler
 
1. Dönem
Innovation Processes and Management
Strategic Management
Project Management  
Business Law 
 
2. Dönem
Marketing Management
New Product Development
Service Management and Innovation
 
3. Dönem
Business Planning and New Venture Development
Value Chain Strategy and Management
Dönem Projesi (Kredisiz)
 
Seçmeli dersler (Her dönem için ilgili ders paketinden sadece 1 ders seçilecektir.)
 
2. Dönem
Finance for Managers
Leadership Skills and Development
Kurumsal Zeka Yönetimi
 
3. Dönem
Managerial Economics
Intellectual Property and Competition Law
Venture Capital Finance and Growth
Uluslararası Ticaret
E-Business - New Business Model in the Digital Era


Akademik Kadro
Prof. Dr. Fethi Çalışır
Prof. Dr. Oktay Taş
Prof. Dr. Selim Zaim
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ Baş
Prof. Dr. Alp Üstündağ
Prof. Dr. Sencer Ecer
Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu
Doç. Dr. Mehmet Erçek
Doç. Dr. Salim Atay
Doç. Dr. Murat Baskak
Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Doç. Dr. Emre Çevikcan  (Program koordinatörü)
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Öğr. Üyesi Dr. Çiçek Ersoy
Öğr. Üyesi Dr. Ömer Faruk Beyca

Yürütme Kurulu
Öğr. Üyesi Dr. Çiçek Ersoy
Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Doç. Dr. Sezi Çevik Onar
Öğr. Üyesi Dr. Ömer Faruk Beyca

Erasmus Koordinatörü,

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ERSOY KEKEVİ

İletişim
E-Posta: cicek.ersoy@itu.edu.tr
Tel.: (0 212) 293 13 00 - dahili 2765