26

Müzik

Programın Amacı

Programın amacı; müzik alanında gereksinim duyulan, bilimsel, araştırmacı kişiliğe ve liderlik niteliklerine sahip, yaratıcı müzik bilimcileri, ses tasarımcıları ve performans sanatçıları yetiştirmek, müzik alanında yapılan araştırmaların ortaya koyulmasıyla gelecek nesillere ışık tutacak bilgi alışverişini sağlamak, programa katılan öğrencilerin sürekli eğitimi ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası imkanlar sağlamak, benzeri ulusal ve uluslararası akademik programlarla iletişim içinde olup, verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak, benzeri programların açılmasını teşvik etmek için, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği sağlamak, uzmanlaştıkları alanlarda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun bir araştırma ortamı sağlamak, ilgili konularda çalışan müzik bilimcisi, ses tasarımcısı, performans sanatçısı ve akademisyenlerin, sanat, bilim ve tasarım alanında eğitim, araştırma faaliyetlerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak, müzik alanında yapılan araştırmalarda ortaya konulan materyalleri yayınlayarak araştırmacıların hizmetine sunmak ve bu yolla müzik alanında da yeni teoriler, tasarımlar ve yeni müzik üretilmesine katkı sunmak, öğrencilerin üniversitelerarası değişim programlarına katılımını teşvik etmek ve uluslararası öğretim elemanı değişiminin içinde bir program olmakla birlikte kurumumuz bünyesinde bulunan bu programa ve uluslararası düzeyde benzeri programları bulunan üniversitelere yönelik araştırmacı, akademisyen ve bilim insanı yetiştirmektir.

Programın Yapısı

 • Müzik Yüksek Lisans Programı (1.öğretim), İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esasları doğrultusunda yürütülür.
 • Programın dili %100 İngilizce’dir.
 • Programa başvuruda bulunmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve program yürütme kurulunun belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uymak zorunludur.
 • Programı’nın mezuniyet kredisi 36’dır (90 AKTS)
 • Program 1 hazırlık dönemi ve 3 ders döneminden oluşur.
 • Hazırlık dönemi dersleri kredisizdir.
 • Her ders 3+0 kredi (7,5 AKTS) olup, toplam 12 adet kredili ders tamamlanmalıdır. Bu derslerden en az 6’sı zorunlu derslerden oluşmalıdır.
 • Zorunlu dersler 4 grupta toplanmıştır: ‘Müzik Teorisi’,  ‘Müzik Tarihi’, ‘Etnomüzikoloji’, ‘Diğer Zorunlu Dersler’. Her öğrenci bu 4 grubun her birinden en az bir ders almak koşuluyla, toplam 6 dersini zorunlu derslerden almalıdır.
 • 12 dersi (36 krediyi) tamamlamak için geriye kalan dersler seçmeli ders havuzundan, yada zorunlu ders gruplarının herhangibirinden seçilebilir.
 • Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.
 • Öğrenciler Müzik Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans Tezi (30 AKTS) yazarak mezun olurlar.
 • Müzik Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar, Müzik alanında yüksek lisans diploması alırlar.
Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Yürütme Kurulu


Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Jerfi Aji
Dr. Paul Whitehead

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Eray ALTINBÜKEN

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cihat AŞKIN (Keman)
Prof. Erol PARLAK (Bağlama)
Doç. Dr. Jerfi AJİ (Piyano)
Doç. Dr. Tolgahan ÇOĞULU (Gitar)
Doç. Dr. Jülide GÜNDÜZ (Flüt)
Doç. Dr. Can KARADOĞAN (Ses Mühendisliği ve Tasarımı)
Doç. Dr. Robert REIGLE (Etnomüzikoloji)
Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK (Viyolonsel)
Doç. Dr. Şirin ÖZGÜN TANIR (Etnomüzikoloji)
Yrd. Doç. Dr. Eray ALTINBÜKEN (Kompozisyon)
Yrd. Doç. Hakan ŞENSOY (Şeflik)
Dr. Anıl ÇAMCI (Sonik Sanatlar)
Dr. Jane Ellen HARRISON (Müzikoloji)
Dr. Reuben de LAUTOUR (Sonik Sanatlar, Kompozisyon)
Dr. Pieter SNAPPER ( Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Kompozisyon)
Dr. Paul WHITEHEAD (Müzikoloji)
Dr. Jeremy Woodruff (Teori ve Kompozisyon)
Öğr. Gör. Dağhan BAYDUR (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Alexandros CHARKIOLAKIS (Müzikoloji)
Öğr. Gör. Lynn Trepel ÇAĞLAR (Ses)
Öğr. Gör. Melih FERELİ (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Emin FINDIKOĞLU (Caz Armonisi)
Öğr. Gör. Ivan Arion KARST (Şeflik)
Öğr. Gör. Hakan KURŞUN (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Amy SALSGIVER (Perküsyon)
Öğr. Gör. Ayşegül SARICA (Piyano)Ders Listesi
Acoustics and Psychoacoustics
Audio Programming
Basic Conducting Techniques
Composers’ Workshop
Conducting Techniques – 1
Conducting Techniques – 2
Conducting Techniques – 3
Eighteenth-Century Counterpoint
Electronic Music Composition
Film Scoring
Fund-Raising and Development
Historical Performance Practice
History of Electronic Music
Jazz Harmony
Multimedia Design
Music of Asia
Music of Europe and Northern America
Music of the Southern Hemisphere
Percussion History and Orchestration Techniques
Project Management
Recent Trends in Musical Composition
Sixteenth-Century Counterpoint
Studies in Opera
Women In Music
World of Percussion