26

Müzik Teorisi ve Kompozisyon

Programın Amacı

Müzik Teorisi araştırmaya, çözümlemeye, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bir sistematik içinde bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kompozisyon ise eldeki verilerden yola çıkar ve yeni eserler üretir. Yeni eser üretiminde tarihsel ve güncel teorik bilgi sahibi olmak, eldeki verileri yorumlamada ve yaratıcılık sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Müzik Teorilerinin Kompozisyon teknikleriyle ilişkilendirilerek lisansüstü düzeyde eğitimi ve öğretimi gerekmektedir. İTÜ SBE bünyesinde açılması önerilen Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programı, gerek müzik teorisi gerekse kompozisyon dalında uzmanlaşacak, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Programın Yapısı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı altında 2013-2014 eğitim öğretim yılında  eğitime başlayacak olan Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler 3+0 kredilidir. Bilimsel Hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir. Birinci dönem Bilimsel Hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Programa kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir. Programda  % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Programda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisans üstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.   
 
Başvuru Koşulları


Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kostak
Yrd. Doç. Dr. Ozan Baysal
Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Eray ALTINBÜKEN
 
Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Songül Karahasanoğlu Müzikoloji / Türk Halk Müziği (Yorumculuk) / Türk Sanat Müziği (Yorumculuk)
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Cihangir Terzi Bağlama / Çalgı Metodolojisi / THM Solfeji ve Teorisi / THM Koro ve Orkestrası
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Baysal Müzik Teorisi / Müzik Analizi / Müzik Teori Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Eray Altınbüken Kompozisyon / Müzik Teorisi
Doç. Ayşegül Kostak Toksoy Kanun / Toplu İcra / Teori
Doç. Gülay Karamahmutoğlu Hamparsum Nota Yazısı / Müzik Teorileri Tarihi / Müzik Paleografyası
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI Tarihsel Müzikoloji / Makam Teorisi / Türk Makam Müziği Tarihi
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ GÜNEY Türk Musikisi / Tarihsel müzikoloji
Doç. Dr. Eren Özek Makam Teorisi / Frekans Analizi / Eser Analizi

Ders Listesi

Hazırlık Dersleri (Güz)
Music Theory           
Makam Theory           
Music History
Research Methods in Music
 
1. Yarıyıl - Zorunlu Dersler  (Bahar)
Comparative Music Theories  
Orchestration Styles and Analysis
 
2. Yarıyıl - Zorunlu Dersler (Güz)  
Music, Culture, Creativity       
Recent Trends in Music  
 
1. Yarıyıl -  Seçmeli Dersler
Comparing European Art Music and Turkish Makam Music in 17th-18th centuries             
Modern Harmonization Techniques                            
Turkish Music Theory: Makam and Usul                          
Writing for Solo Instruments and Chamber Music   
Form and Rhythm in Local Music Genres 
 
2. Yarıyıl -  Seçmeli Dersler
Comparing European Music and Turkish Makam Music in 19th century    
Tradition, Music and Politics               
Contemporary Composition in Turkish Music      
Writing for Choir and Orchestra    
Contemporary Notation Systems       
TKY 707 Seminar         

TKY708 Graduation Thesis