26

İktisat

Programın Amacı:

İktisat yüksek lisans programının amacı, farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya doktora çalışmalarına devam etmektedirler.

Program Yapısı:

Program, 27 kredilik ders, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Başvuru Koşulları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html adresini ziyaret edin.)
  • ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 710 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir.
  • Genel not ortalaması en az 3.15 (4 üzerinden) veya 80.0 (100 üzerinden)
  • 2 referans mektubu
  • YDS sınavından en az 65 veya TOEFL 70 almış olmak.
  • ​​Diğer gerekli bilgiler için bakınız: gerekli belgeler.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Ders Listesi:

Birinci Dönem

İkinci Dönem

Üçüncü Dönem

  • IKT599E Masters Thesis
  • Elective

Dördüncü Dönem

  • ​IKT599E Masters Thesis

Seçmeli Dersler

Program Yürütme Kurulu

Erasmus Koordinatörü

Dr. Ör. Gör. . Christopher HANNUM

Akademik Kadro

Prof. Dr. Sencer Ecer (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arnaud DRAGICEVIC
Prof. Dr. Bülent Güloğlu
Doç. Dr. Tolga Yuret 
Dr. Ör. Gör. . Resul AYDEMİR
Dr. Ör. Gör.  Shourjo CHAKRAVORTY
Dr. Ör. Gör. . Sinan ERTEMEL
Dr. Ör. Gör. . Christopher HANNUM
Dr. Ör. Gör.  Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ
Dr. Ör. Gör.  David Seymour
Dr. Ör. Gör.  Quentin Stoeffler
Dr. Ör. Gör.  Abdulah M. Şahin