26

İktisat

Programın Amacı:

İktisat yüksek lisans programının amacı, farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya doktora çalışmalarına devam etmektedirler.

Program Yapısı:

Program, 27 kredilik ders, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Başvuru Koşulları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html adresini ziyaret edin.)
  • ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 710 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir.
  • Genel not ortalaması en az 3.15 (4 üzerinden) veya 80.0 (100 üzerinden)
  • 2 referans mektubu
  • YDS sınavından en az 65 veya TOEFL 70 almış olmak.
  • ​​Diğer gerekli bilgiler için bakınız: gerekli belgeler.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Ders Listesi:

Birinci Dönem

İkinci Dönem

Üçüncü Dönem

  • IKE599E Masters Thesis
  • Elective

Dördüncü Dönem

  • ​IKE599E Masters Thesis

Seçmeli Dersler


Anabilim Dalı Başkanı

    Prof. Dr. Bülent Güloğlu 

Program Yürütme Kurulu

Erasmus Koordinatörü

Dr. Ör. Gör. . Christopher HANNUM

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Sencer Ecer Industrial Organization/ Game Theory/ Econometrics/ Health Economics
Prof. Dr. Bülent Güloğlu Ekonometri Teorisi/Panel Veri Ekonometrisi/Zaman Serisi Analizi
Doç. Dr. Tolga Yuret Economics of Education/ Industrial Organization/ Development Economics
Doç. Dr. Resul AYDEMİR Industrial Organization/ Banking Industry/ Airline Industry
Dr. Öğr. Üyesi Shourjo CHAKRAVORTY İktisat Teorisi/Sağlık Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERTEMEL Distributive Justice / Game Theory / Social Choice Theory / Fair Division / Mechanism Design / Energy Economics
Doç. Dr. Tolga Kaya Yapısal Yol Çözümlemesi/ Marka Tercih Modelleri/ Karar Verme Yöntemleri Analiz/ Bulanık Karar Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur Enflasyon/Gelişme Ekonomisi - Makro/Para Politikası
Prof. Dr. Aysun Aygün Labor Economics/ Health Economics/ Applied Microeconomics
Prof. Dr. Raziye Selim Kişisel / Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları
Doç. Dr. Derya Karakaş Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Finansal Serbestleşme ve Krizler
Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Altay Ekonomik Entegrasyon/ Uluslararası Ticari Örgütler/ Uluslararası Ekonomi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM Regional Economics / Environmental Economics
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ Uygulamalı Mikro Ekonometri / Panel Veri Ekonometrisi/ Uygulamalı Makro Ekonometri
Dr. Öğr. Üyesi David Seymour Transportation Economics / Industrial Organization / Applied Microeconomic Theory
Dr. Öğr. Üyesi Quentin Stoeffler Microeconomy / Household strategies to exit povert