26

İktisat

Programın Amacı:

Ekonomi yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen 
öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştırmaları anlama, kullanma ve 
genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist 
olarak değişik kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya dünyanın 
değişik noktalarında doktora çalışmalarına devam etmektedirler. Temel 
teori dersleri olan mikroekonomi ve makroekonomi dersleri doktorayla 
da ortak olan alan dersleriyle tamamlanmaktadır.

Program Yapısı:

Toplam 27 kredilik ders, kredisiz iki seminer dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır. Altı ders (18 kredi) zorunlu, üç ders (9 kredi) seçmelidir. Normal koşullarda bir öğrencinin üç yarı yılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarı yıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

Ders Listesi

Dersler (Not: Ders numarasının yanında E harfi olan dersler ingilizce verilmektedir. Diğer dersler Türkçe verilmektedir. ):

Birinci Dönem

 • IKT501 Mikroekonomi I
 • IKT503 Makroekonomi I
 • IKT505 Iktisatta Araştırma Yöntemleri I
 • IKT596 Seminer (Kredisiz)

İkinci Dönem

 • IKT502E Mikroekonomi II
 • IKT504E Makroekonomi II
 • IKT506E Iktisatta Araştırma Yöntemleri II
 • IKT596 Seminer (Kredisiz)

Üçüncü Dönem

 • IKT599 Master Tezi
 • IKT597 Uzmanlık Alan Dersi
 • Seçmeli
 • Seçmeli
 • Seçmeli

Seçmeli Dersler

 • IKT510E Uluslararası Iktisat
 • IKT511E Oyun Teorisi
 • IKT512 Para Ekonomisi
 • IKT513E Istihdamın Makroekonomisi
 • IKT514E Endüstriyel Ekonomi
 • IKT515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 • IKT516 Kamu Ekonomisi
 • IKT517 Endüstrilerarası İktisat
 • IKT518 Tahmin Yöntemleri
 • IKT519 İktisadi Düşünce Tarihi
 • IKT521 Türkiye İktisat Tarihi
 • IKT522 Panel Veri ve Yatay Kesit Verilerin Modellenmesi
 • IKT523 Çevre Ekonomisi
 • IKT524E Dünya Ekonomisinde Güncel Makroekonomik Sorunlar
 • IKT526 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
 • IKT527 Ekonomik Küreselleşme
 • IKT528E Ulaştırma Ekonomisi
 • IKT525E Kalkınma Iktisadı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Sencer Ecer
Prof. Dr. Öner Günçavdı
Yrd. Doç. Dr. Resul Aydemir​


Akademik Kadro

Prof. Dr. Sencer ECER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Bülent GÜLOĞLU
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. M. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Doç. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç.Dr. Sencer ECER
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ
Doç. Dr. Saime Suna KAYAM
Doç. Dr. Raziye SELİM
Doç.Dr. Tolga YÜRET

Y.Doç.Dr. Resul AYDEMİR

Y.Doç.Dr. Sinan ERTEMEL

Y.Doç.Dr. Christopher HANNUM

Y.Doç.Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ