26

İşletme (Tezli/Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Diğer yandan, tezli program ise işletmeye dair sorunları akademik bakış açısıyla incelemeyi hedef alan bir yapıdadır. Bu haliyle, araştırma yapmak doktora eğitimi almak isteyenler için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.


Başvuru Koşulları
İTÜ İşletme Mühendisliği ve İTÜ Endüstri Mühendisliği dışında tüm lisans mezunları başvurabilir. Adaylardan lisans genel not ortalaması; ALES, GMAT veya GRE; yabancı dil yeterliği gibi koşulları sağlaması istenmektedir. Ayrıca, niyet mektubu; iki adet referans mektubu talep edilmektedir. 

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.


Tezli Program Yapısı
Program 10 ders (27 kredi + Seminer/Etik dersi), tez çalışması (YLT1) ve yüksek lisans tezinden (YLT2) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501 Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT1 Tez Çalışması 1

4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT2 Tez Çalışması 2

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506    İşletme Hukuku
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 510   Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511   İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533 Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 552 Fikri Mülkiyet Hakları
ISS 554 Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir.Tezsiz Program Yapısı

Program 12 ders (33 kredi + Seminer/Etik dersi),  yüksek lisans bitirme projesinden (YLT) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501 Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest) 

3. Yarıyıl (Güz)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT Proje

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506    İşletme Hukuku
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 510   Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511   İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533 Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 552 Fikri Mulk Haklari
ISS 554 Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir.


Program Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur Ekinci

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur Ekinci (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet Erçek (Üye)
Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI

Erasmus Koordinatörleri
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kadro
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Prof. Dr. Raziye SELİM
Prof. Dr. Aslı SÜDER
Prof. Dr. Oktay TAŞ
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Bersam BOLAT
Doç. Dr Hatice CAMGÖZ AKDAĞ
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Tolga KAYA
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR
Dr. Öğr. Ü.  Ulaş BAYSAL
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Dr. Öğr. Ü. Özgür ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT