26

Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz)

Programın Amacı

Dans alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek; akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ve özel dans sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, müzik vb. ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın uzmanlar yetiştirmek. Çağdaş sahne sanatları düzeyinde disiplinler arası çalışmalardan da yararlanarak geleneksel danslar alanını sanatsal ve bilimsel platformda geliştirebilecek ve temsil edilen kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek perspektife sahip, sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması Geleneksel Danslar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının öncelikli görevlerindendir.Bu bağlamda, Geleneksel Danslar Yüksek Lisans Programlarının temel amacı da; bireylere alanında teorik ve pratik donanım, dans performansında yetkinlik, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiği ile gelişmeye ve yaratıcılığa açık bir vizyon kazandırmaktır.

Programın Yapısı

2014–2015 akademik yılında eğitime başlaması planlanan Geleneksel Danslar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı azami 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Programların süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden, Geleneksel Danslar Tezsiz Yüksek Lisans Programında 36 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler 3+0 kredilidir. Programlara kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir.

Programlarda  % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Programlarda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır

Başvuru Koşulları

ALES şartı aranmamaktadır.

Adayların sözlü mülakat için bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan oluşan bir dosya hazırlamaları gerekmektedir.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Koordinatörü

Prof. Nihal Cömert ÖTKEN

Program Yürütme Kurulu

Prof. Nihal Cömert ÖTKEN
Prof. Serpil MURTEZAOĞLU
Yrd. Doç. Eyüp UZUNKAYA

Erasmus Koordinatörü

Doç. Neva Özgen Kösoğlu

 

Akademik Kadro

Prof. Nihal Cömert ÖTKEN
Prof. Serpil MURTEZAOĞLU
Prof. Nilgün DOĞRUSÖZ
Doç. Bülent KURTİŞOĞLU
Doç. Cihangir TERZİ
Yrd. Doç. Eyüp UZUNKAYA
Yrd. Doç. İlknur DEMİRBAĞ

 

 

Dersler


TEZLİ PROGRAM DERS LİSTESİ

Zorunlu Dersler

Güz Yarıyılı

Ders Adı

Dersin Kredisi

AKTS

Türkiye'de Halk Dansları Çalışmaları

3 + 0

8

Geleneksel Dans Performansı

3 + 0

8

Zeybek Performansı

3 + 0

8

Bar Performansı

3 + 0

8

Halay Performansı

3 + 0

8

Horon Performansı

3 + 0

8

Kafkas Performansı

3 + 0

8

Karşılama-Hora Performansı

3 + 0

8 Bahar Yarıyılı

Ders Adı

Dersin Kredisi

AKTS

Dance Anthropology

3 + 0

8

Dans Notasyon Sistemleri

3 + 0

8Seçmeli Dersler

Ders Adı

Dersin Kredisi

Akts

Sociology of Dance

3+0

7,5

Dans Tarihi

3+0

7,5

Dünya Dans Kültürleri

3+0

7,5

Dance, Stage and Politics

3+0

7,5

Stage and Performance Psychology

3+0

7,5

Geleneksel Danslarda Müzik Düzenleme

3+0

7,5

Geleneksel Danslara Çalgısal Eşlik

3+0

7,5

Geleneksel Danslarda Gösterge Sistemleri

3+0

7,5

YL Geleneksel Dans Müziklerinde Tür Biçim ve Ritim

3+0

7,5

Atölye Hazırlama

3+0

7,5

Art History And Culture

3+0

7,5

Music, Culture, Creativity

3+0

7,5

Philosophy Of Art And Aesthetics

3+0

7,5

Sahne Perfomansı

Kredisiz

18

Seminer

Kredisiz

10

Tez Çalışması

Kredisiz

30

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

12

90

Seçmeli Ders Kredisi

12

Min. 30

Toplam Kredi

24

120TEZSİZ PROGRAM DERS LİSTESİ

Zorunlu Dersler

Güz Yarıyılı

Ders Adı

Dersin Kredisi

Akts

Türkiye’de Halk Dansları Çalışmaları

3+0

7,5

Geleneksel Dans Performansı

3+0

7,5

Zeybek Performansı

3+0

7,5

Bar Performansı

3+0

7,5

Halay Performansı

3+0

7,5

Horon Performansı

3+0

7,5

Kafkas Performansı

3+0

7,5

Karşılama-Hora Performansı

3+0

7,5

Dans Notasyon Sistemleri

3+0

7,5 Bahar Yarıyılı

Ders Adı

Dersin Kredisi

Akts

Dance Anthropology

3 + 0

8

Dance, Stage And Politics

3+0

7,5

Dünya Dans Kültürleri

3+0

7,5

Seçmeli Dersler

Ders Adı

Dersin Kredisi

Akts

Sociology Of Dance

3+0

7,5

Dans Tarihi

3+0

7,5

Stage And Performance Psychology

3+0

7,5

Geleneksel Danslarda Müzik Düzenleme

3+0

7,5

Geleneksel Danslara Çalgısal Eşlik

3+0

7,5

Geleneksel Danslarda Gösterge Sistemleri

3+0

7,5

Geleneksel Dans Müziklerinde Tür, Biçim Ve Ritim

3+0

7,5

Atölye Hazırlama

3+0

7,5

Art History And Culture

3+0

7,5

Music, Culture, Creativity

3+0

7,5

Philosophy Of Art And Aesthetics

3+0

7,5

Sahne Performansı

Kredisiz

18

Seminer

Kredisiz

10

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

18

75

Seçmeli Ders Kredisi

18

Min. 45

Toplam Kredi

36

120