26

 
DENİZCİLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tanıtım

Tezli Yüksek Lisans Programı ile Denizcilik Çalışmaları Anabilim Dalı 2018-2019 akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde açılmış olup, 2019-2020 Güz döneminde eğitime başlamıştır. Denizcilik çalışmalarına geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda disiplinler arası bir anlayışla eğitim sürdürülmektedir. Denizcilik çalışmaları tezli yüksek lisans programının temel amacı, deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte insan kaynakları ve denizcilikte güvenlik konularında çalışmak isteyenler için akademik ve/veya mesleki kariyer geliştirme yolu sağlamaktır. Program, içerdiği alt konu başlıkları ile özgündür. Bu anlamda, üniversite bünyemizdeki denizcilikle ilişkili diğer lisansüstü programlarından ayrılarak ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Hedef Kitle

Program, bölüm farkı gözetmeksizin dört yıllık üniversite mezunlarının başvurabileceği, özellikle kariyerine denizcilik alanında yön veren ve denizcilik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin dikkatini çekecek niteliktedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları kendi mesleklerini, denizcilik alanı ile entegre edebilirler. Deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte güvenlik ve denizcilikte insan kaynakları alanında uzmanlaşabilirler.

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı disiplinler arası bir eğitim ile eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünce yetisini geliştirmektir. Program, denizcilikle ilgilenen bireylere 3 başlıktan birinde (Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği, Denizcilikte İnsan Kaynakları, Denizcilikte Güvenlik) uzmanlaşma, derinlemesine araştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimlerinde aldıkları bilgileri denizciliğe özgü dil, kavram ve yöntemlerle değerlendirmeleri hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

Bilim ve Denizcilik Tarihi
Denizcilik Alanında Bilişsel Ergonomi
Denizcilik Çalışmalarında Araştırma Metotları
Denizcilik Çalışmalarında Uygulamalı Proje Yönetimi
Denizcilik Ekonomisi
Denizcilik Sektöründe Kariyer Planlaması
Denizcilikte Enerji Güvenliği
Denizcilikte Güvenlik Yönetimi
Denizcilikte İnsan Faktörü
Denizcilikte Kalite Sistemleri ve Standartlar
Denizel Alanda Siber Güvenlik
E-Lojistik
Hizmet Yonetimi-Denizcilik
Fizibilite Analizi (Denizcilik)
Liman Emniyeti ve Güvenliği
Liman Politikaları
Marina Yönetimi
Örgütsel Davranış ve Psikoloji 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Strateji
Ulaştırma ve Denizcilik Politikaları
Yönetim Ekonomisi

Program Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Leyla TAVACIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Oğuz Saim SÖĞÜT
Dr. Öğr. Üyesi Pelin BOLAT (Program Koordinatörü)

Erasmus Koordinatörü

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof.Dr. Leyla TAVACIOĞLU Deniz Ulaşımı/Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği/Biyomedikal
Prof. Dr. Oğuz Saim SÖĞÜT Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Pelin BOLAT Deniz Ulaşımı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Verimliliği
Prof.Dr. Cengiz DENİZ Denizcilik Eğitimi/Enerji Verimliliği
Prof.Dr. Ata BİLGİLİ Oşinografi / Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği / Deniz Teknolojisi
Prof.Dr. Özcan ARSLAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği
Prof.Dr. Tuncay ZORLU Osmanlı Düşünce Tarihi / Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi
Prof. Dr. Metin ÇELİK
Denizcilikte İnsan Faktörü/Emniyet Yönetimi/Gemi Makineleri
Doç.Dr. Dilay ÇELEBİ Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Prof.Dr. Şule Itır SATOĞLU Üretim Planlama ve Kontrol / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Doç.Dr. Enver ÖZDEMİR  Kriptografi / Hesaplamalı Sayılar Teorisi / Ağ Güvenliği 
Doç.Dr. Erdem ÜÇER Gemi Hareketleri ve Kontrolü / Gemi İnşaatı / Gemi Hidromekaniği
Doç.Dr. Tanzer SATIR Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemi Yönetimi / Deniz Ulaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah HANÇERLİOĞULLARI İşletme/ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BEYCA İstatistiksel Öğrenme/ Derin Öğrenme
Dr. Öğr. Üyesi Resul AYDEMİR Endüstriyel Organizasyon / Bankacılık / Havacılık Sektörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇİÇEK Gemi Makineleri/İşletme Mühendisliği/Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal BEŞİKÇİ Enerji Verimliliği / Risk Yönetimi / Deniz Taşımacılığı / Deniz Kirliliği / Ulaştırma Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU Kurvaziyer Turizm / Yat İnşa ve Yat Turizmi / Denizcilik Politikaları / Denizcilik Tarihi / Denizcilik Müzeleri / Liman işletmeciliği / Anlayarak Hızlı Okuma
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTOGAN Otomatik kontrol / İleri Kontrol Algoritmaları / Mekatronik
Dr. Öğr. Üyesi Fırat BOLAT Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Gemilerde Enerji Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇİÇEK
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Denizcilikte Risk Yönetimi / Denizcilikte Güvenilirlik Yönetimi /Denizcilik Teknolojileri / Gemi Yönetimi
Dr.  Sabire CÖMERT
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Dr.  Üyesi Banu TANSEL
Deniz Ulaştırma Mühendisliği