26

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Program
Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye program web sitesinden ulaşabilirsiniz: hst.itu.edu.tr


Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir.

 

Hedef Kitle

Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir.

 

Doktora Programı Başvuru koşulları

 1. Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2. Minimum Yüksek Lisans (Tezli) ortalaması 3.25/4.00 (82.50/100) olmalıdır,
 3. ALES Eşit Ağırlık puanı 70 olmalıdır, GMAT: 500, eski sistem GRE 675 ve yeni sistem GRE 152 olmalıdır,
 4. İki referans mektubu (Mülakata getirilecek),
 5. Transkript, ALES ya da GRE belgesi,
 6. Özgeçmiş (Mülakata getirilecek),
 7. İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşulları’na ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce belirlenmiş İngilizce sınavını geçmiş olmaları gerekmektedir,
 8. En az 1000 kelimelik yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı (sisteme yüklenecek)
 9. En az 1000 kelimelik çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu (sisteme yüklenecek)
 10. Yüksek Lisans tezi. (Mülakata getirilecek),
 11. Mülakatta başarılı olmalıdır.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

 

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Tuncay Zorlu

Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

 

Program Akademik Kadrosu

Prof. Dr. A.M. Celal Şengör

Prof. Dr. Aytekin Çökelez

Prof. Dr. Cafer Özkul

Prof. Dr. Cengizhan İpbüker

Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı

Prof. Dr. Gülname Turan

Prof. Dr. Hüseyin Toros

Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi

Prof. Dr. Neşe Özdemir

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

Prof. Dr. Tuncay Zorlu

Prof. Dr. Turan Öztürk

Doç. Dr. Atabey Kaygun

Doç. Dr. A.Savaş Arapoğlu

Doç. Dr. Bülent Arıkan

Doç. Dr. Ebubekir Ceylan

Doç.Dr. Geoff Bove

Doç. Dr. Hasan Karataş

Doç.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Turhan Sel

Dr.Öğr.Üyesi Giovanni Mion

Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan

Öğr. Gör. Dr. Özge Atalay

Dr. Ali Demirci

Dr. Çiğdem Özkan Aygün


Erasmus Koordinatörü

 Ar. Gör. Emirhan Tezer 

Dersler

Zorunlu Dersler

1.Dönem

(Z) Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) 

(Z) Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce) 

2. Dönem

(Z) Tarihte Mühendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe)

(Z) Science and Technology during the Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

Kredisiz dersler

(Z) Seminer (0+0)

(Z) Tez (0+0) 

SEÇMELİ DERSLER

 

(S) Astronomi Tarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe) 

(S) Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) 

(S) History of Design (Tasarım Tarihi)(3+0) (İngilizce)

(S) History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce) 

(S) İslam Dünyasında Bilim ve Teknloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe) 

(S) Sanat Tarihi (History of Art) (3+0) (Türkçe) 

(S) Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East  (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

(S) Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce) 

(S) Şehircilik Tarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe) 

(S) The Rise of Civilizations (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce) 

(S) Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi(History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe) 

(S) Warfare and Technology in History (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe)