26

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Program

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde kurulmuştur. Program tezli Yüksek Lisans Programı olup, dersler İngilizce verilmektedir. Türkiye’de bu isimle açılmış tek Yüksek Lisans Programıdır. Programın Danimarka’da bulunan ve İngilizce eğitim veren Aarhus Universitesi “Science Studies” programıyla ve Almanya’da bulunan ve İngilizce eğitim veren Münih Teknik Üniversitesi “Science and Technology Studies” Yüksek Lisans Programı ve gene Danimarka Kopenhag'da bulunan ve İngilizce eğitim veren Aalborg Üniversitesi, "Techno-anthropology" Yüksek Lisans programıyla Erasmus+ bağlantısı bulunmaktadır.  

Programın Amacı

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür. Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimleri’nin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, bugün, Endüstri 4.0 olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Son 30-40 yıldır yaşanan bu büyük dönüşüm, gerek hızı gerekse sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel alanda yarattığı çarpıcı dönüşümler ile verili düşünce kalıplarını yerle bir etmiştir. Bu nedenle yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle ele almak büyük bir aciliyet kazanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Türkiye gibi gelişen ülkelerde bu durum ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle, “Bilim, Teknoloji ve Toplum Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” sosyal ve insani bilimlerle, bilim ve teknoloji çalışmaları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” adlı tezli Yüksek Lisans Programı bu misyona hizmet etmeyi amaçlar. İnsan ve toplum bilimleriyle, bilim-teknoloji çalışmaları ve uygulamaları arasında bir bütünleşme oluşturmayı hedefleyen bu program, modern teknoloji toplumunun karmaşık yapısını anlamamıza ve bu doğrultuda oluşan etik, sosyal, kültürel ve politik problemlerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken de Üniversitemizin yaygınlaştırmayı hedeflediği

 • İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık
 • Özgürlükçülük ve Eleştirellik
 • Girişimcilik ve Rekabetçilik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik gibi değerlerin geliştirilmesinin yanı sıra, mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;
 • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
 • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
 • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
 • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

  ​

Başvuru Koşulları

 1. Programa dört yıllık lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2. ALES Eşit Ağırlık puanı 60 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 630 yeni sistem GRE Quantitative 150 olmalıdır,
 3. Minimum lisans ortalaması 2.50/4.0 (65/100) olmalıdır,
 4. İki referans mektubu,
 5. Transkript, ALES ya da GRE belgesi, CV,
 6. İngilizce yazılmış program amaç yazısı (en az 1500 kelimelik),
 7. Mülakatta başarılı olmalıdır.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

Science, Technology and Society Studies (Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları) (3+0)

History of Science and Technology ( Bilim ve Teknoloji Tarihi) (3+0)

Global Politics of New Technologies (Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset) (3+0)

Research Methods in Social Sciences (Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları) (3+0)

Seminer (0+0)

Tez (0+0)

Seçmeli Dersler

Science and Technology Policies (Bilim ve Teknoloji Politikaları) (3+0)

Energy Transport and Society (Enerji, Ulaştırma ve Toplum) (3+0)

Ethics in Science and Technology (Bilim ve Teknolojide Etik) (3+0)

Sociology Of Environment (Çevrenin Sosyolojisi) (3+0)

Technology and Modern Warfare (Teknoloji ve Modern Savaş) (3+0)

Philosophy of Science (Bilim Felsefesi) (3+0)

Doğa Felsefesi (3+0)

Material Culture Theory and MethodsMateryal Kültür Teorisi ve Yöntemleri (3+0)

Bilim ve Din (3+0)

Edebiyatta Bilim, Teknoloji ve Toplum Konuları (3+0)

Science and Technology Issues in Films (Filmlerde Bilim ve Teknoloji Konuları) (3+0)

Science and Technology in the Ottoman World (Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji) (3+0)

Selected Topics in STS (Bilim, Teknoloji ve Toplumda Seçilmiş Konular) (3+0)

Integrating Educational Technologies Into Engineering Education (Eğitim Teknolojilerinin Mühendislik Eğitimine Entegrasyonu)  (3+0)

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aydan Turanlı (Ana Bilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik

Dr. Öğr. Üyesi Barry Stocker

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Aydan Turanlı 

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Aydan Turanlı Dil Felsefesi / Teknoloji Felsefesi / Zihin Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik Uluslararası İlişkiler Kuramları / Uluslararası Güvenlik
Dr. Öğr. Üyesi Barry Stocker Etik / Siyaset Felsefesi / Estetik / Kıta Felsefesi
Prof. Dr. Tuncay Zorlu Osmanlı Eğitim Tarihi /Osmanlı Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Aytekin Çökelez Bilim Eğitimi / Mühendislik Eğitimi / Bilimin Doğası
Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil İklim ve Su Politikaları /Çevre Yönetimi /Kentsel/Yerel Siyaset
Doç. Dr. Dr. Ebru Yetişkin Yeni Medya / Postkolonyal Düşünce / Sosyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Baltalı Tırpan Topluluk Arkeolojisi / Antropoloji / Kalıtım Çalışmaları / Yakın Doğu Arkeolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Barry D. Stocker Analitik Felsefe / Mantık / Dil Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Giovanni Mion Etik / Siyaset Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Jan Kandiyali Etik / Siyaset Felsefesi / Marksizm