26

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Program

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde kurulmuştur. Program tezli Yüksek Lisans Programı olup, dersler İngilizce verilmektedir. Türkiye’de bu isimle açılmış tek Yüksek Lisans Programıdır. Programın Danimarka’da bulunan ve İngilizce eğitim veren Aarhus Universitesi “Science Studies” programıyla ve Almanya’da bulunan ve İngilizce eğitim veren, Münih Teknik Üniversitesi “Science and Technology Studies” Yüksek Lisans Programıyla Erasmus+ bağlantısı bulunmaktadır.  

Programın Amacı

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür. Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimleri’nin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, bugün, Endüstri 4.0 olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Son 30-40 yıldır yaşanan bu büyük dönüşüm, gerek hızı gerekse sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel alanda yarattığı çarpıcı dönüşümler ile verili düşünce kalıplarını yerle bir etmiştir. Bu nedenle yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle ele almak büyük bir aciliyet kazanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Türkiye gibi gelişen ülkelerde bu durum ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle, “Bilim, Teknoloji ve Toplum Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” sosyal ve insani bilimlerle, bilim ve teknoloji çalışmaları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” adlı tezli Yüksek Lisans Programı bu misyona hizmet etmeyi amaçlar. İnsan ve toplum bilimleriyle, bilim-teknoloji çalışmaları ve uygulamaları arasında bir bütünleşme oluşturmayı hedefleyen bu program, modern teknoloji toplumunun karmaşık yapısını anlamamıza ve bu doğrultuda oluşan etik, sosyal, kültürel ve politik problemlerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken de Üniversitemizin yaygınlaştırmayı hedeflediği

 • İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık
 • Özgürlükçülük ve Eleştirellik
 • Girişimcilik ve Rekabetçilik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik gibi değerlerin geliştirilmesinin yanı sıra, mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;
 • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
 • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
 • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
 • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

  ​

Başvuru Koşulları

 1. Programa dört yıllık lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2. ALES Eşit Ağırlık puanı 60 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 630 yeni sistem GRE Quantitative 150 olmalıdır,
 3. Minimum lisans ortalaması 2.50/4.0 (65/100) olmalıdır,
 4. İki referans mektubu,
 5. Transkript, ALES ya da GRE belgesi, CV,
 6. İngilizce yazılmış program amaç yazısı (en az 1500 kelimelik),
 7. Mülakatta başarılı olmalıdır.

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları (3+0)

Bilim ve Teknoloji Tarihi (3+0)

Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset (3+0)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları (3+0)

Seminer (0+0)

Tez (0+0)

Seçmeli Dersler

Bilim ve Teknoloji Politikaları (3+0)

Enerji, Ulaştırma ve Toplum (3+0)

Bilim ve Teknolojide Etik (3+0)

Çevrenin Sosyolojisi (3+0)

Teknoloji ve Modern Savaş (3+0)

Bilim Felsefesi (3+0)

Doğa Felsefesi (3+0)

Materyal Kültür Teorisi ve Yöntemleri (3+0)

Bilim ve Din (3+0)

Edebiyatta Bilim, Teknoloji ve Toplum Konuları (3+0)

Filmlerde Bilim ve Teknoloji Konuları (3+0)

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji (3+0)

Bilim, Teknoloji ve Toplumda Seçilmiş Konular (3+0)

Eğitim Teknolojilerinin Mühendislik Eğitimine Entegrasyonu (3+0)

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aydan Turanlı (Ana Bilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Aslı Çalkıvik

Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker

Akademik Kadro

Prof. Dr. Aydan Turanlı

Prof. Dr. Tuncay Zorlu

Prof. Dr. Aytekin Çökelez

Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil

Doç. Dr. Dr. Ebru Yetişkin

Yrd. Doç. Dr. Aslı Çalkıvik

Yrd. Doç. Dr. Sevil Baltalı Tırpan

Yrd. Doç. Dr. Barry D. Stocker

Yrd. Doç. Dr. Giovanni Mion

Yrd. Doç. Dr. Jan Kandiyali