26

Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz)

Programın Amacı

Türkiye’nin geleneksel müzik sanatına ait birikimini değerlendirebilen, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru geliştirebilen, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, temsil ettiği sanatın akademik donanımını kavramış çalgı ve ses alanında uzman yorumcular yetiştirmek, ülkemiz müzik sanatının gelişimi ve ulusal - uluslararası platformlarda temsiliyeti açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalgı ve şan metodolojisinin lisansüstü düzeyde öğretilerek uygulandığı Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması amaçlanmış ve gerekli resmi çalışmalar tamamlanarak 4.8.2014 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Vurgulanan amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu program, bünyesinde iki ayrı anasanat dalını barındıran disiplinlerarası yeni bir programdır.

 

Programın Misyon ve Vizyonu

 

*Çalgı ve ses alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek,

*Türk müziği ve batı müziği eğitimi veren üniversitelerin çalgı ve ses bölümlerinin lisans programlarını tamamlamış sanatçı adaylarının yorumculuk becerilerini ve akademik donanımlarını geliştirmek,

*Ulusal ve uluslararası ölçekte sahne tecrübelerini artırmak ve çağdaş sunum yöntemlerimi öğretmek,

*Müzik eserlerine dair analitik bakış açısını geliştirmek ve üst düzeyde performanslar yaptırmak,

*Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde ve bağımsız müzik sektörü içerisindeki ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın sanatçılar yetiştirmek,

*Sanatsal çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak.

 

 

Program Hakkında Genel Bilgiler

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler SBE’nin başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra yazılı sınav ve sözlü/mülakat sınav olmak üzere iki kademeli giriş sınavına alınırlar.

*Yazılı sınavlar ile ilgili soru alanları program yürütme kurulu üyelerince belirlenir ve program kabul komisyonu tarafından uygulanır. Sözlü/Mülakatta ise adayın başvuru alanına göre çalgısal veya vokal performans/lar istenir.

*Programa kabul edilen öğrencilerin derse yazılabilmeleri için merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ya da İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından İTÜ Rektörlüğünün belirlediği baraj puanı veya üzerini almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ün öngördüğü kurallar uygulanır

*Programın dili Türkçe-İngilizce’dir. %70 oranında Türkçe, % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Toplam kredinin % 50’si zorunlu, diğer % 50’si ise seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programında, toplamda 24 kredilik limitin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programında, toplamda 36 kredilik limitin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Programda, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı “İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” mevzuatları çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Anasanat Dalı Başkanı ve Koordinatörü:

Doç. Dr. Ali Tüfekçi

 

Program Yürütme Kurulu:

Prof. Adnan Koç

Prof. Nermin Kaygusuz

Prof. Erol Parlak

Doç. Cihangir Terzi

Doç. Dr. Ali Tüfekçi

Erasmus Koordinatörü

Doç. Neva ÖZGEN KÖSOĞLU

Akademik Kadro

Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN

Prof. Dr. Cihat AŞKIN

Prof. Metin EKE

Prof. Adnan KOÇ

Prof. Nermin KAYGUSUZ

Prof. Songül KARAHASANOĞLU

Prof. Devlet Devrim ÖZTAŞ

Prof. Ruhi AYANGİL

Prof. Erol PARLAK

Doç. Cihangir TERZİ

Doç. Jülide GÜNDÜZ

Doç. Dr. Tolgahan ÇOĞULU

Doç. Cihan YURTÇU

Doç. Ayşegül KOSTAK TOKSOY

Doç. Neva ÖZGEN (Erasmus Koordinatörü)

Yrd. Doç. Hakan ŞENSOY

Yrd. Doç. Dr. Sinem ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERGUNER

Dr. Süleyman ŞENEL

Dr. Ali TÜFEKÇİ

Dr. Bülent AKSOY

 

DERSLER

1. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 501                Çalgıda İleri İcra I

CSP 503                Seste İleri İcra I THM

CSP 505                Seste Ileri Icra I TSM

CSP 507 E             Psychology of Concert and Stage

1. YARIYIL -  SEÇMELİ DERSLER

CSP 509                Metot Hazırlama ve Gelistirme (Çalgi)

CSP 511                Metot Hazırlama ve Geliştirme (Ses)

CSP 513                Türk Halk Müziği Çalgıları

CSP 515                19 ve 20 yy Turk Muziği Bestekarlarinda Yenilesme Hareketleri

2. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 502                Resital I

CSP 504                Çalgıda İleri İcra II

CSP 506                Seste İleri İcra II THM

CSP 508                Seste Ileri Icra II TSM

2. YARIYIL-  SEÇMELİ DERSLER

CSP 510                Yakın Coğrafyalarda Karşılaştırmalı Çalgısal Müzikler

CSP 512                Türk Dünyası Müzikleri

CSP 514                Türk Makam Muziğinde Türler ve Biçimler

CSP 516                Ses Fizyolojisi

CSP 518 E            New Music Trends

3. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 517                Çalgıda İleri İcra III

CSP 519                Seste Ileri Icra III THM

CSP 521                Seste Ileri Icra III TSM

CSP 523 E            Communication in Performance

3. YARIYIL – SEÇMELİ DERSLER

CSP 525                Dogaclama I

CSP 527                Birlikte Çalma I TSM

CSP 529                Birlikte Çalma I THM

CSP 531                Birlikte Çalma I BM

CSP 533                Bağlamada Mızrapsız Çalıs Tekniği I

CSP 535                Piyano Edebiyatı I

CSP 537                Keman Edebiyatı I

CSP 539                Icrada Uslüp ve Tavır I TSM

CSP 541                Icrada Uslüp ve Tavır I THM

4. YARIYIL – ZORUNLU DERSLER

CSP 520                Çalgıda İleri İcra IV

CSP 522                SESTE İLERİ İCRA (THM) 4

CSP 524                SESTE İLERİ İCRA (TSM) 4

CSP 526                Resital II

CSP 599                Bitirme Projesi

4. YARIYIL – SEÇMELİ DERSLER

CSP 528                Doğaçlama II

CSP 530                BİRLİKTE ÇALMA 2 TSM

CSP 532                Birlikte Çalma II THM

CSP 534                Birlikte Çalma II BM

CSP 536                Baglamada Mızrapsız Çalış Tekniği II

CSP 538                Piyano Edebiyatı II

CSP 540                Keman Edebiyatı II

CSP 542 E            ACADEMIC TEXT WRITING

CSP 544                Icrada Uslüp ve Tavır II TSM

CSP 546                Icrada Uslüp ve Tavır II THM