26

Sanat Tarihi

Tarihçe
 
1986-1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof.Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, Sanat Tarihi Anabilim dalı açılmış ve lisansüstü eğitime başlanmıştır. Program, sanat ve tarihine geniş bir persfektiften bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulmuştur.

Anabilim Dalı’nın yetiştirdiği öğrenciler mesleklerini uygulayabilmişler, yurtiçinde ve yurtdışında önemli konumlarda profesyonelliklerini sürdürebilmişlerdir. Mezunlarımızın çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.
 
Programın Amacı

Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bu nedenle Antikçağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye’si ve modern dönemleri kapsayan bir program oluşturulmuştur. Tarihsel bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.

Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık,  tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim uygulamaya özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir.

Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.
 
Programın Yapısı

Mezun olmak için en az 24 kredi ve doktora tezini tamamlamak gerekmektedir.
Bütün dersler 3+0 kredilidir.
Öğrenciler en az 8 seçmeli ders almak zorundadır.
Öğrenci programı tamamlayabilmesi için derslerin %30'unu İngilizce almak zorundadır.
Programın yürütülmesi  İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları


Ders Listesi

Güz
STR605 Sanat ve İktidar
STR609 Osmanlı Sarayları
STR610 Islamic Art and Architecture
STR611 Mimari Bezeme
STR613 Doğu – Batı Bağlamında Türk Mimarlığı

Bahar
STR606 Relationship Between Industry and Art
STR608 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Mimari Bezemede Desen
STR612 Görsel Kültür

Akademik Kadro

Prof. Dr. Zeynep KUBAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Turgut SANER
Prof. Dr. İlknur KOLAY
Doç. Dr. Aygül AĞIR
Doç. Dr. Gülname TURAN
Öğr. Gör. Dr. V.Gül CEPHANECİGİL
Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

Katkıda Bulunan Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Geoff BOVE
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN 
Doç. Dr. Çiğdem KAYA 
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Hilal UĞURLU 
 
Katkıda Bulunan Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ayla ÖDEKAN
Prof. Dr. Semra ÖGEL
Prof. Dr. Afife BATUR
Prof. Dr. Filiz ÖZER

İTÜ Dışından Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Zerrin İren BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Miyuki Aoki GIRARDELLI (Boğaziçi Üniversitesi)
Ali ARTUN

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep KUBAN
Prof. Dr. İlknur KOLAY
Doç. Dr. Gülname TURAN

Programın Web Sayfası: http://www.sanattarihi.itu.edu.tr