26

Müzik

Programın Amacı

 

* Müzik dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek.

* Yapılan araştırmaların ortaya konularak gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişinin sağlanarak müzik sanatına katkıda bulunmak.

* Yapılacak yeni alan araştırmalarında ortaya konan materyallerin yayınlanarak bilimin hizmetine sunulması

* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunularak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.

* Kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip olacak gençlerin yetişmesine olanak vermek.

* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası çeşitli imkanlar sağlamak.

* İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.

* Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak.

* Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak.

 

Programın Yapısı

* Bu program Tezli Müzik Doktora Programı olup 36 kredilik ders ve bitirme tezinden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

* Programa başvuran öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Başvuru Koşullarını yerine getirdikten sonra giriş sınavına tabi tutulur. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Şeflik, Barok Müzik, Oda Müziği dallarında uzmanlık alanları mevcuttur. Öğrenciler seçtikleri dersleri bu alanlardan alarak mezun olabilecekleri gibi değişik alanlardan da seçmeli ders alabilirler. Müzik Doktora Programından mezun olan öğrenciler Müzik dalında Doktora diploması alırlar.

* Müzik Doktora Programının mezuniyet kredisi 36'dır.

* Programın dili İngilizce'dir.

* Müzik doktora programının 36 kredilik dersleri bittikten sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar, MYL 699 kod numaralı bitirme tezine başlayabilir. Bitirme tezi kredisizdir, değerlendirme başarılı veya başarısız olarak yapılır.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

* Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

 

Başvuru Koşulları

 2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Şehvar Beşiroğlu

Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk

Yürütme Kurulu

Assoc. Prof. Yelda Özgen Öztürk – Programme Cordinator
Assoc. Prof. Emine Şirin Özgün Tanır
Assist. Prof. Eray Altınbüken

Erasmus Koordinatörü

Assist. Prof. Eray Altınbüken

 
Akademik Kadro 

Prof. Dr. Cihat Aşkın - keman, violin

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu etnomüzikoloji, ethnomusicology

Prof. Dr. Kamran İnce -kompozisyon, composition

Prof. Erol Parlak- bağlama performans, bağlama performance

Doç. Dr. E. Şirin Özgün -etnomüzikoloji, ethnomusicology

Doç. Dr. Jerfi Aji -piyano, piano

Doç. Dr. Tolgahan Çoğulu gitar, guitar

Doç. Dr. Jülide Gündüz flüt, flute

Doç. Dr. Can Karadoğan ses mühendisliği ve tasarımı, sound engineering and design

Doç. Dr. Robert Reigle etnomüzikoloji, ethnomusicology

Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken kompozisyon, composition

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ney performans , ney performance

Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk viyolonsel, cello

Yrd. Doç. Hakan Şensoy şeflik, conducting

Yrd.Doç. Dr. Nihan Atalay barok müzik, baroque music

Dr. Hüseyin Sermet oda müziği, chamber music

Dr. Pieter Snapper ses mühendisliği ve tasarımı, kompozisyon, sound engineering and design, composition

Dr. Paul Whitehead müzikoloji, barok müzik,  musicology baroque music

Dr. Jane Ellen Harrison müzikoloji, musicology

Dr. Reuben de Lautour sonik sanatlar, sonic arts

Dr. Anıl Çamcı sonik sanatlar, sonic arts

Ayşegül Sarıca piyano, piano

Lynn Trepel Çağlar ses, voice

Erkan Oğur perdesiz gitar, fretless guitar

Ruşen Güneş Viyola, viola

Amy Salsgiver perküsyon, percussion

Engin Gürkey perküsyon, percussion

Emin Fındıkoğlu caz armonisi, jazz harmony

Melih Fereli müzik yöneticiliği ve işletmeciliği, music business and management

Dağhan Baydur müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Hakan Kurşun müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Ivan Arion Karst şeflik, conducting

Alexandros Charkiolakis, müzikoloji-kütüphaneci, musicology-librarian

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Berna Anıl performans-ses, performans-voice

Arş. Gör. Burak Onur Erdem şeflik, conducting

Arş. Gör. Ozan Sarıer ses mühendisliği ve tasarımı sound engineering and design

Arş. Gör. Mustafa Kemal Özkul etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Erdem Şimşek etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Ahmet Ozan Baysal bağlama performans, bağlama performance

 

Daha fazla bilgi için : http://www.miam.itu.edu.tr/

 

Programın Web Sayfası: http://www.miam.itu.edu.tr/