26

İktisat(İngilizce)

Programın Amacı

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Programın Hedefleri

Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen, 

Ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip, 

İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren, 

Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, 

Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,

Ekonomi biliminin bütün alanlarında uluslararası akademik ve iş çevrelerine daha rekabetçi ve daha entegre mezunlar yetiştirmektir.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise ekonomi lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersine katılımını sağlamış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Başvuru Koşulları

Dersler

İlk Dönem:

İkinci Dönem:

Üçüncü Dönem:

  • Thesis

Seçmeli Dersler:

Program Yürütme Kurulu

Erasmus Koordinatörü

Dr. Ör. Gör. . Christopher HANNUM

Akademik Kadro

Prof. Dr. Sencer Ecer (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arnaud DRAGICEVIC
Prof. Dr. Bülent Güloğlu
Doç. Dr. Tolga Yuret 
Dr. Ör. Gör. . Resul AYDEMİR
Dr. Ör. Gör.  Shourjo CHAKRAVORTY
Dr. Ör. Gör. . Sinan ERTEMEL
Dr. Ör. Gör. . Christopher HANNUM
Dr. Ör. Gör.  Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ
Dr. Ör. Gör.  David Seymour
Dr. Ör. Gör.  Quentin Stoeffler
Dr. Ör. Gör.  Abdulah M. Şahin