26

İktisat(İngilizce)

Programın Amacı

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Programın Hedefleri

Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen, 

Ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip, 

İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren, 

Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, 

Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,

Ekonomi biliminin bütün alanlarında uluslararası akademik ve iş çevrelerine daha rekabetçi ve daha entegre mezunlar yetiştirmektir.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise ekonomi lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersine katılımını sağlamış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Dersler

İlk Dönem:

İkinci Dönem:

Üçüncü Dönem:

 • Thesis

Seçmeli Dersler:

 • IKE510E International Economics
 • IKE511E Game Theory
 • IKE512E Monetary Economics
 • IKE513E Health Economics
 • IKE514E Industrial Economics
 • IKE515E Energy Economics
 • IKE516E Public Economics
 • IKE517E Time Series Econometrics
 • IKE518E Panel Data and Cross Sectional Models
 • IKE519E Labor Economics
 • IKE520E Environmental Economics
 • IKE521E Development Economics 
 • IKE522E Transport Economics

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Bülent Güloğlu

Program Yürütme Kurulu

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Sencer Ecer Industrial Organization/ Game Theory/ Econometrics/ Health Economics
Prof. Dr. Bülent Güloğlu Ekonometri Teorisi/Panel Veri Ekonometrisi/Zaman Serisi Analizi
Doç. Dr. Tolga Yuret Economics of Education/ Industrial Organization/ Development Economics
Doç. Dr. Resul AYDEMİR Industrial Organization/ Banking Industry/ Airline Industry
Dr. Öğr. Üyesi Shourjo CHAKRAVORTY İktisat Teorisi/Sağlık Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERTEMEL Distributive Justice / Game Theory / Social Choice Theory / Fair Division / Mechanism Design / Energy Economics
Doç. Dr. Tolga Kaya Yapısal Yol Çözümlemesi/ Marka Tercih Modelleri/ Karar Verme Yöntemleri Analiz/ Bulanık Karar Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur Enflasyon/Gelişme Ekonomisi - Makro/Para Politikası
Prof. Dr. Aysun Aygün Labor Economics/ Health Economics/ Applied Microeconomics
Prof. Dr. Raziye Selim Kişisel / Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları
Doç. Dr. Derya Karakaş Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Finansal Serbestleşme ve Krizler
Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Altay Ekonomik Entegrasyon/ Uluslararası Ticari Örgütler/ Uluslararası Ekonomi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM Regional Economics / Environmental Economics
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ Uygulamalı Mikro Ekonometri / Panel Veri Ekonometrisi/ Uygulamalı Makro Ekonometri
Dr. Öğr. Üyesi David Seymour Transportation Economics / Industrial Organization / Applied Microeconomic Theory
Dr. Öğr. Üyesi Quentin Stoeffler Microeconomy / Household strategies to exit povert