26

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Programın Özgörüşü
Programın özgörüşü (vizyonu), İstanbul Teknik Üniversitesi temel stratejileri bağlamında, yenilikçi fikirlerin girişim projelerinde kullanılabileceği bir ortam yaratarak ülkemizin ekonomisinde büyüme yaratacak ve istihdam olanakları yaratacak projelerin oluşumunda yol gösterici olmak.

Programın Özgörevi
Programın özgörevi (misyonu), girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve firma sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Programın Gerekçesi
Günümüzde işletmelerin rekabet düzeyleri, değişime ve bulundukları pazarın ihtiyaç ve isteklerine hızlı yanıt sağlama özelliklerine bağlıdır. Bu noktada üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon yönetimi kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Buna ek olarak, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği ileri teknoloji ve bilgi isteyen dolayısıyla rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmakta olup daha sürekli bir seyir izlemektedir.

Yurtdışında Yürütülen Benzer Yüksek Lisans Programlarından Örnekler
University of Michigan (ABD) - Master of Entrepreneurship
Purdue University (ABD) - MBA in Technology Innovation and Entrepreneurship
Cornell University (ABD) - MBA Entrepreneurship & Innovation Concentration
University of Louisville (ABD) - Entrepreneurship MBA
Temple University (ABD) - Innovation Management & Entrepreneurship
The University of Texas (ABD) - Master of Science in Innovation and Entrepreneurship
Saint Mary's University (Kanada) - Technology,Entrepreneurship and Innovation
Antwerp Management School (Hollanda) - Master of Innovation & Entrepreneurship
ESADE Business School (İspanya) - Master in Innovation and Entrepreneurship
KTH Royal Institute of Technology (İsveç) - Innovation and Entrepreneurship Management
Leipzig Graduate School of Management (Almanya) - Innovation Management and Entrepreneurship
Imperial College London (İngiltere) - Innovation, Entrepreneurship and Management
Zhejiang University’s School of Management (Çin) - Master in Global Entrepreneurship
Singapore Management University (Singapur) - Master of Science in Innovation

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Ders Listesi
Zorunlu Dersler
 
1. Dönem
Innovation Processes and Management
Strategic Management
Project Management  
Business Law 
 
2. Dönem
Marketing Management
New Product Development
Service Management and Innovation
 
3. Dönem
Business Planning and New Venture Development
Value Chain Strategy and Management
Dönem Projesi (Kredisiz)
 
Seçmeli dersler (Her dönem için ilgili ders paketinden sadece 1 ders seçilecektir.)
 
2. Dönem
Finance for Managers
Leadership Skills and Development
Kurumsal Zeka Yönetimi
 
3. Dönem
Managerial Economics
Intellectual Property and Competition Law
Venture Capital Finance and Growth
Uluslararası Ticaret
E-Business - New Business Model in the Digital Era


Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi

Yürütme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi
Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Doç. Dr. Sezi Çevik Onar
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk Beyca

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Fethi Çalışır Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İnsan - Bilgisayar Etkileşimi, Toplam Kalite Yönetimi
Prof. Dr. Oktay Taş Finansal Analiz ve Denetleme, Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi, Finansman, Yatırım
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ Baş Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Deneysel Tasarım
Prof. Dr. Alp Üstündağ Karar verme, Karar Destek Sistemleri, Mühendislik Ekonomisi
Prof. Dr. Sencer Ecer Sanayi Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Oyun Teorisi, Enerji Ekonomisi
Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Enerji Optimizasyonu
Doç. Dr. Mehmet Erçek Organizasyon Teorisi, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Kaynak ve Bilgi Tabanlı Strateji Kuramları, Yönetim Tarihi
Doç. Dr. Murat Baskak Üretim Plânlama ve Kontrol, Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme, Satınalma Yönetimi
Doç. Dr. Deniz Tunçalp Örgütlerde Teknoloji Adaptasyonu ve Yenilik Yönetimi, Organizasyon Teorisi, Kurumsallaşma
Doç. Dr. Emre Çevikcan Üretim ve Hizmet Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, İmalat Sistemleri Yönetimi
Doç. Dr. Başar Öztayşi Bulanık Mantık , Çok kriterli Karar verme, Karar Destek Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi E-Ticaret, Veri Koruması Hukuku, Bilişim Hukuku
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk Beyca Statistical Learning, Deep Learning
Doç. Dr. Sezi Çevik Onar Stratejik Yönetim, Karar Verme Yöntemleri, Stratejik Opsiyonlar


Erasmus Koordinatörü,

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi

İletişim
E-Posta: cicek.ersoy@itu.edu.tr
Tel.: (0 212) 293 13 00 - dahili 2765