26

Askerlik

​ÖĞRENİME YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN SEVK TEHİR İŞLEMLERİ:

Sosyal Bilimler Enstitüsünde sevk tehiri (tecil) işlemleri müracaat alınarak yürütülmektedir. Müracaat etmeyen öğrencilerin tecilleri de yapılamadığından, aşağıda belirtilen bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması ve söz konusu işlemlerin vaktiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için;

1-Askerlik durum belgesi (aslı))
2-Nüfus cüzdanı
3-Mezuniyet belgesi

fotokopileriyle Enstitü askerlik bürosuna müracaat etmeleri gerekir. Bu işlemi gerçekleştiren öğrencilerin sevk tehirleri öğrenim süresince (YL için: 3 yıl, DR için: 6 yıl) Enstitü tarafından yapılır. Sözü edilen evrakları askerlik ofisine teslim etmeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez .

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden SBE tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Ensitüye müracaat etmeleri gerekir.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için aldıkları askerlik durum belgelerinde başka kurumdan yapılmış tecilleri görünüyor ise tecilli göründükleri belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda sorunsuz bir şekilde kayıt yaptırabilirler ancak SBE tarafından tecil yapılabilmesi için eski tecilin iptalinin akabinde yeni bir askerlik durum belgesi temin edip Enstitüyü başvurmaları gerekir. İşlemin bu aşaması kayıtlardan sonraki herhangi bir tarihte gerçekleştirilebilir.

Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Ensitüye müracaat etmeleri gerekir. Bakaya durumunu kısa sürede kaldıramayan öğrenci konu hakkında Enstitüye bir dilekçe vererek kayıt dondurma talebinde bulanabilir. Bu durumda öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu da uygun bulduğu taktirde, bakaya durumunu düzeltene kadar izin verilir.

SÜREDEN SAYILMAYAN İZİN ALARAK ASKERE GİTMEK:

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Enstitü tarafından sevk tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk tehirinin iptal edilmesi talebine ilişkin bir dilekçeyi Enstitü Öğrenci İşleri Ofisine iletir.

Dilekçede öğrencinin öğrencilik bilgileri, adres ve telefon bilgilerinin yanı sıra elektronik posta adresi mutlaka bulunmalıdır.

Öğrencinin bu isteği ilgili Askerlik Daire Başkanlığına bildirilir.

Askerlik Daire Başkanlığı tecili (sevk tehirini) iptal edip bu konuda ilgili Askerlik Şubesine bilgi verir.

Askerlik Şubesi öğrenciye çağrı pusulası gönderir.

Öğrenci adresine gelen çağrı pusulası (veya adrese evrak gelmezse askerlik şubesinden alacağı sevk tebellüğ belgesi vb. herhangi bir belge ile) Enstitüye askerlik nedeniyle izin alma dilekçesi verir.

Bu aşamadan sonra öğrenciye askerlik hizmeti için öğrenim süresinden sayılmayan izin verilmiş olur.

Sevk tehiri iptali konusunda Askerlik Şubelerine aşağıdaki tarihlere kadar Askerlik Daireleri tarafından haber verilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci askere gitmek istediği celp dönemini kaçırabilir.

Celp Dönemleri İptal Yazılarının Askerlik Şubelerine
Ulaşacağı Son Tarih
NİSAN 28 ŞUBAT
AĞUSTOS 30 HAZİRAN
ARALIK 31 EKİM

İZİN VEYA EKSÜRE ALMA DURUMUNDA ASKERLİK İŞLEMLERİ:

Öğrenim sürelerini izin veya eksüre alarak uzatan öğrencilerin sevk tehir süreleri de biter. Bu durumda öğrencilerin sevk tehirlerini uzattırmak için bir dilekçe ile Ensitütüye müracaatları gerekir.

Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otamatik olarak uzatılmaz.

Öğrenciler sevk tehir tarihlerini Enstitümüzün web sitesinden öğrenip söz konusu tarihten önce sevk tehirlerinin uzatmak için dilekçe vermelidirler.


KAYIT SİLME VE MEZUNİYET DURUMUNDA ASKERLİK İŞLEMLERİ

Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.
Bu konuya gerekli özenin gösterilmesi uygun olur, aksi taktirde öğrenciler bakaya konuma düşmektedir ve bu durumun telafisi oldukça güçtür.
NOTLAR:
Öğrenciler web sitesinde görüntülenen sevk tehirlerinin bittiği aylar itibariyle aşağıdaki celp dönemlerine tâbi olurlar; (yani; tâbi olunan celp dönemi gelmeden askere çağrılmazlar)


Tabi olunan celp dönemi Başvuru Tarihi
Şubat 16 Ağustos-15 Kasım
Mayıs 16 Kasım-15 Şubat
Ağustos 16 Şubat-15 Mayıs
Kasım 16 Mayıs-15 AğustosLisansüstü öğrenim gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 29 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır. Öğrenci öğrenimini bitirmediği müddetçe 29 yaşını doldurduğu senenin sonuna kadar tecil yapılabilir.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.