26
korona

Covid-19 sürecinin öğretim aktivitelerine (I.Öğretim ve II.Öğretim) etkileri ve değişiklikler bu sayfamızda duyurulmaktadır.Süreden Sayılmayan İzin Talepleri Hakkında (I.Öğretim ve II.Öğretim ortak duyurusu)2019-2020 Bahar Yarıyılı için bulunduğu aşamayla ilgili akademik faaliyetlerini (Ders/Tez/Doktora Yeterlik) yürütemeyecek tüm öğrencilerimiz, öğrenimlerinin son yarıyılında olsalar dahi mazeretlerini beyan ederek süreden sayılmayan izin talebinde bulunabilecektir. 
Söz konusu taleplerin 17 Nisan 2020 tarihine kadar Enstitüye iletilmiş olması gerekmektedir. 
İzin talebinde bulunacak öğrencilerin linkte (tıklayınız) yer alan formu doldurarak sbe@itu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.I.Öğretim Duyuruları

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takviminde yer alan bazı tarihler aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir.

BAHAR YARIYILI

ESKİ TARİH

GÜNCELLENEN TARİH

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

4 Mayıs 2020

15 Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınavları

4 - 29 Mayıs 2020

13 Temmuz - 31 Ağustos 2020

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları

15-16-17-18-19 Haziran 2020

13 - 24 Temmuz 2020


 

Düzeltilmiş/Mavi/Siyah Tez Teslimi İşlemleri
Mart ve Nisan ayı içerisinde düzeltilmiş tezini teslim etmesi gereken öğrencilerin tez teslim süreleri 8 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Tez teslim süreçlerinin elektronik olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu konuda ayrıca bir duyuru yapılacaktır.


Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları

Haziran ayında Enstitüye iletilen Doktora tez ilerleme ve öneri raporlarıyla ilgili de ilave süre tanımlanmış olup, raporların internet sayfamızda yer alan bilgilere uygun olarak en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.


Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları ve Doktora/Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları
Tüm rapor sunum ve savunma sınavları elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için ZOOM (https://zoom.us/) uygulamasının danışman öğretim üyesinin İTÜ mail hesabıyla birlikte kullanılması ve sunumun/sınavın mutlaka kayıt altına alınması zorunludur. Savunma sınav sonuçlarının ise enstitüye elektronik ortamda iletilmesi hususunda çalışmalar devam etmekte olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır.

Covid-19 sürecinde yüksek lisans tez savunmaları ve doktora tez önerisi, izleme, savunması ile ilgili işlemler (enstitüye gelme zorunluluğu gerektirebilecek özel durumlar dışında) e-posta üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgili duyuru için tıklayınız.

​II. Öğretim Duyuruları

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü II. Öğretim Akademik Takviminde yer alan bazı tarihler aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir.

İKİNCİ DÖNEM

ESKİ TARİH

GÜNCELLENEN TARİH

2. Dönem derslerinin tamamlanması

21 Mart 2020

11 Nisan 2020

2. Dönem Final Sınavları

23-28 Mart 2020

13-18  Nisan 2020

Notların Sisteme Son Giriş Tarihi

30 Mart 2020

20 Nisan 2020

 ÜÇÜNCÜ DÖNEM  ESKİ TARİH  GÜNCELLENEN TARİH
 3. Dönem derslerinin seçimi  1-2-3 Nisan 2020  21-24 Nisan 2020
 3. Dönem derslerinin başlaması  6 Nisan 2020  27 Nisan 2020
 3. Dönem derslerinin öğrenim ücret ödemeleri   8-9-10 Nisan 2020  28-30 Nisan 2020
 Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin derslerinin düşürülmesi  13 Nisan 2020  4 Mayıs 2020
 3. Dönem sınav programı ilanı  5 Haziran 2020  26 Haziran 2020
 3. Dönem derslerinin tamamlanması  20 Haziran 2020  11 Temmuz 2020
 3. Dönem Final sınavları  22-27 Haziran 2020  13-18 Temmuz 2020
 Notların sisteme son giriş tarihi  30 Haziran 2020  20 Temmuz 2020