İstanbul Teknik Üniversitesi

Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı

PDF Yazdır e-Posta

Tarihçe

1986-1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof.Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, Sanat Tarihi Anabilim Dalı açılmış ve lisansüstü eğitime başlanmıştır. Program, sanat ve tarihine geniş bir persfektiften bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulmuştur.

Anabilim Dalı’nın yetiştirdiği öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında önemli konumlarda mesleklerini uygulayabilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.
 

Programın Amacı

Programın web sayfası: http://www.sanattarihi.itu.edu.tr/

Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bu nedenle Antikçağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye’si ve modern dönemleri kapsayan bir program oluşturulmuştur. Tarihsel bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.


Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık,  tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim uygulamaya özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir.

Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.

Programın Yapısı

 

  • Mezun olmak için en az 24 kredi ve yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir.
  • Alınan toplam kredinin en az % 50'si zorunlu derslerden oluşmaktadır.
  • Bütün dersler 3+0 kredilidir.
  • Öğrenciler 4 zorunlu derse ek olarak en az 4 seçmeli ders almak zorundalar.
  • Öğrenciler, programı tamamlayabilmeleri için derslerin en az %30'unu İngilizce almak zorundalar.
  • Programın yürütülmesi  İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları

2014-15 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

Güz

STR504 Research Methods in Art History
STR525E Art History and Culture
STR588 Seminer(Kredisiz)

Bahar

STR596 Seminer(Kredisiz)


Seçmeli Dersler
STR525E Art History and Culture

Bahar

STR502E Philosophy of Art & Aesthetics
STR530 Bahçe Sanatı Tarihi

Akademik Kadro


Doç.Dr. Zeynep KUBAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Turgut SANER
Prof.Dr. İlknur KOLAY
Doç.Dr. Aygül AĞIR
Doç.Dr. Gülname Turan
Öğr.Gör.Dr. V.Gül CEPHANECİGİL
Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

Katkıda Bulunan Öğretim Üyeleri:

Doç.Dr. Geoff BOVE
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN 
Doç. Dr. Çiğdem KAYA 
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Hilal UĞURLU 

 

Katkıda Bulunan Emekli Öğretim Üyeleri:


Prof.Dr. Ayla ÖDEKAN
Prof.Dr. Semra ÖGEL
Prof.Dr. Afife BATUR
Prof.Dr. Filiz ÖZER

İTÜ Dışından Katkıda Bulunanlar:

Prof.Dr. Evangelia ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
Y.Doç.Dr. Zerrin İren BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. 
Oğuz HAŞLAKOĞLU (Aydın Üniversitesi)
Öğr.Gör.Dr. Miyuki Aoki GIRARDELLI (Boğaziçi Üniversitesi)
Ali ARTUN

Yürütme Kurulu

Doç.Dr. Zeynep KUBAN
Prof.Dr. İlknur KOLAY
Doç.Dr. Aygül AĞIR

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim