İstanbul Teknik Üniversitesi

İşletme Yüksek Lisans Programı

PDF Yazdır e-Posta

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programın Amacı

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecelk bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Bu eğitim ile
  • Mezun olanlar üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  • Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulacaktır.

Programın Yapısı

  • Program toplam 48 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
  • Bütün dersler 500 kodludur.
  • Bütün dersler 3+0 kredilidir.
  • Toplam 48 kredilik dersin 36 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
  • Öğrenciler 4 seçmeli ders almak zorundadır.
  • Zorunlu derslerin 4 tanesi (12 kredi) ingilizce olup, programda çok sayıda seçimlik İngilizce ders bulunmaktadır.

Başvuru Koşulları

2014-15 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

Zorunlu Dersler

1. Yarıyıl
ISS501E Management Statistics
ISS503E Financial Accounting
ISS505 Yönetim ve Organizasyon
ISS507E Managerial Economics
ISS509E Marketing Management

2. Yarıyıl
ISS500E Quantitative Decision Techniques
ISS502 Üretim Yönetimi
ISS504E Corporate Finance
ISS506 İşletme Hukuku
ISS508E Organizational Behavior

3. Yarıyıl
ISS511 İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli
Seçmeli

4. Yarıyıl
ISS510 Stratejik Planlama ve Yönetim
Seçmeli
Seçmeli
ISL598S Dönem Projesi

Seçmeli Dersler

ISS531E International Finance
ISS533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS534 Tahmin Teknikleri
ISS532E Financial Markets and Institutions
ISS551 Yönetim ve Organizasyon’da Yeni Yaklaşımlar
ISS552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS553 Ekonomi Hukuku
ISS554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri
ISS555 Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS523E Global Marketing
ISS524 Pazarlama Araştırması
ISS532S Integrated Marketing Communications

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan
Doç. Dr. A.Banu Elmadağ Baş 
Yrd. Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Prof. Dr. Nimet URAY
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ

Doç. Dr. Aslı SÜDER
Doç. Dr. A.Banu Elmadağ BAŞ
Doç. Dr. Bersam BOLAT
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Ferhan Çebi
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Oktay TAŞ
Doç. Dr. Raziye SELİM
Doç. Dr. Sencer ECER

Yrd. Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tolga KAYA

Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT

LESKİS Komisyon Üyeleri 

İç Paydaşlar:

Anabilim Dalı Üyeleri

 

Şebnem Burnaz

Zeynep Erden Bayazıt

Cumhur Ekinci

 

Dış Paydaşlar:

Anabilim Dalı Dışından

 

Gürcan Koçan

 

Üniversite Dışından

 

Burak Büyükdemir (İTÜ mezunu, konusunda uzman kişi)

Dr. Tunç Evcimen (İTÜ mezunu, konusunda uzman doktoralı kişi) 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim