İstanbul Teknik Üniversitesi

Belgeler

PDF Yazdır e-Posta

 

TEZ YAZIM KILAVUZU VE ŞABLONLAR

İTÜ Lisansüstü Tez yazım Kılavuzu  (docx) (PDF)

İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu  (docx) (PDF)

İTÜ Graduate Thesis Writing Guideline  (docx) (PDF)

İTÜ Graduate Thesis Template (docx) (PDF)

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, SANATTA YETERLİLİK TEZİ TESLİM EDECEK ADAYLARIN İLİŞİK KESMEK İÇİN YAPMASI GEREKENLER. 

GENEL FORMLAR

SBE Genel Formlar

01-Öğrenci Dilekçe Örneği  (docx) (PDF)

02-Kayıt Dondurma Formu  (docx) (PDF)

03-YL Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu  (docx) (PDF)

04-Af Öğrenci Kayıt Formu  (docx) (PDF)

05-SBE Dışı Ders Alma Formu  (docx) (PDF)

06-Özel Öğrenci Kayıt Formu  (docx) (PDF)

07-Lisansüstü Danışman Bildirim Formu  (docx) (PDF)

08-Danışman Değişikliği Bildirim Formu  (docx) (PDF)

09-Eş Danışman Atama Formu  (docx) (PDF)

10-Eş Danışman Değişikliği Bildirim Formu (docx) (PDF)

11-Ders Bildirim Formu (docx) (PDF)

12-Not Düzeltme Bildirim Formu  (docx) (PDF)

13-SBE Lisansüstü AKTS Katalog Formu (docx) (PDF)

14-Mezunlar için ilişik kesme (PDF)

15-SBE İntibak  (xlsx)  (PDF)

16-ÖYP - Değerlendirme Formu (docx) (PDF)

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

01-Tez Sunuş Formu  (docx) (PDF)

02-Jüri Öneri Formu  (docx) (PDF)

03-Tez Savunma Sınav Tutanağı  (docx) (PDF)

04-Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu  (docx) (PDF)

05-Mavi Cilt Sunuş Formu (docx) (PDF)

06-Dönem Projesi Teslim Yazısı (docx) (PDF)

07-Dönem Projesi Jüri Öneri Formu (docx) (PDF)

08-Dönem Projesi Tutanağı (docx) (PDF)

09-Biçimsel İnceleme Formu (docx) (PDF) 

DOKTORA FORMLARI

SBE DR Yeterlilik Sınavları ile İlgili Belgeler

01-DR Yeterlilik Sınav Giriş Dilekçesi (docx) (PDF)

02-DR Yeterlilik Birinci Yazılı Sınav Soruları (docx) (PDF)

03- DR Yeterlilik İkinci Yazılı Sınav Soruları (docx) (PDF)

04-DR Yeterlilik Sözlü Sınav Formu (docx) (PDF)

05-DR Yeterlilik Birinci Yazılı Sınav Tutanağı (docx) (PDF)

06- DR Yeterlilik İkinci Yazılı Sınav Tutanağı (docx) (PDF)

07- DR Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı (docx) (PDF)

08-DR Yeterlilik Komitesi Sınav Sonuç Raporu (docx) (PDF)

09-DR Yeterlilik Sınavı Başarısız Olan Öğrenci

Ders Öneri Formu  (docx) (PDF)

SBE DR Tez Öneri ve Tez Çalışması ile İlgili Belgeler

01-Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (docx) (PDF)

02-Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Tek Danışmanlı) (docx) (PDF) 

03-Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Eş Danışmanlı) (docx) (PDF) 

04-Tez Çalışma Raporu Teslim Dilekçesi (docx) (PDF)  

05-Tez Çalışma Savunma Tutanağı (Tek Danışmanlı) (docx) (PDF)

06- Tez Çalışma Savunma Tutanağı (Eş Danışmanlı) (docx) (PDF)

07- Tez İlerleme Raporu                                                                              (docx) (PDF)

08- Thesis Progress Report Template                                                            (docx) (PDF)

09- Tez Öneri Raporu                                                                                  (docx) (PDF)

10- Thesis Proposal Template                                                                       (docx) (PDF)

SBE DR Tez Teslimi ile İlgili Belgeler

01-Tez Sunuş Formu (docx) (PDF)

02-Jüri Öneri Formu (docx) (PDF) 

03-Tez Değerlendirme Formu (docx) (PDF)

04-İngilizce Tez Değerlendirme Formu (docx) (PDF)

05-Tez Sınav Günü Bildirim Dilekçesi (docx) (PDF)

06-Tez Sınav Tutanağı (docx) (PDF)

07-Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu (docx) (PDF)

08-Düzeltilmiş Tez Sınav Tutanağı (docx) (PDF)

09-DR Tezi Bez Eşdeğer Karton Cilt Şekilsel

İnceleme Formu (docx) (PDF)

10-DR Tezi Siyah Kapak Sunuş Formu (docx) (PDF)

11-Öğrenci Bilgi Formu (docx) (PDF)

 

BELGELER (zip.) 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:41
 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim