26

Müdür

Prof. Dr. Aytekin Çökelez

cokelez_5019

Tel: +90 (212) 285 3472
Fax: +90 (212) 243 1970
e-mail: cokelez@itu.edu.tr

 

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Başar Öztayşi

basaroztaysi

Tel: +90 (212) 285 3472 
Fax: +90 (212) 243 1970
e-mailoztaysib@itu.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ali Tüfekçi 

tüfekçi

Tel: +90 (212) 285 3472
Fax: +90 (212) 243 1970
e-mail:tufekcial@itu.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Hasan Karataş

hkaratas


Tel: +90 (212)285 3472
Fax: +90 (212) 243 1970
e-mail: hasankaratas@itu.edu.tr


Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Aytekin Çökelez
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Doç. Dr. Ali Tüfekçi
Doç. Dr. Hasan Karataş
Prof. Dr. Oktay Taş
Doç. Dr. Özge Cordan
Prof. Dr. Tuncay Zorlu

Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Aytekin Çökelez
SBE Müdürü

Doç. Dr. Başar Öztayşi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Ali Tüfekçi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Hasan Karataş
SBE Müdür Yrd.

Dr. Öğr. üyesi Çiçek Ersoy Kekevi
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Ervin Garip
İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Bülent Güloğlu
İktisat Anabilim Dalı  Bşk.

Prof. Dr. Mahmut Kabakçı
İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Murat Baskak
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (vekaleten)
Müzik Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Cihangir Terzi
Performans Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Zeynep Kuban
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gürcan Koçan
Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Adnan Koç
Türk Müziği Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Aydan Turanlı
Bilim, Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Leyla Tavacıoğlu
Denizcilik Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.