26

Enstitü YönetimiMüdür

Aytekin Çökelez (Prof. Dr.)

Tel: +90 (212) 243 3181
        +90 (212) 293 1900 / 2090 / 2124
        +90 (212) 243 1970 
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta: cokelez@itu.edu.tr

               


Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Tel: +90 (212) 243 3181 
        +90 (212) 243 1970
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta: 

                        

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Tüfekçi 
Tel: +90 (212) 243 3181
        +90 (212) 243 1970
        +90 (212) 293 1300 / 2669
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta:
 
                         

Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Aytekin Çökelez
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Prof. Dr. Oktay Taş
Doç. Dr. Özge Cordan


Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Aytekin Çökelez
SBE Müdürü

Doç. Dr. Başar Öztayşi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Ali Tüfekçi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Emre Çevikcan
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Deniz Ayşe Kanoğlu
İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Sencer Ecer
İktisat Anabilim Dalı  Bşk.

Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ Baş
İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Murat Baskak
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Ahsen Özsoy
Konut ve Deprem Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (vekaleten)
Müzik Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Cihangir Terzi
Performans Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Zeynep Kuban
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gürcan Koçan
Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Adnan Koç
Türk Müziği Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Aydan Turanlı
Bilim, Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı Bşk.