26

Misyon-Vizyon

Özgörev (Misyon)

Analitik düşünebilen, eleştirel bakabilen, problem çözebilen, yeniliklere açık, ulusal değerleri küresel değerlerle bağdaştırabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, girişimcilik, yaratıcılık ve yöneticilik nitelikleri olan bireyler yetiştirmek üzere ulusal ve uluslararası alanda öncü eğitim sunan lisansüstü programları yürütmektir.  

Özgörü (Vizyon)

Farklı alanlarda yürütülen programlar ile özellikle disiplinler arası bakış açısını zenginleştirerek çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak, ulusal ve uluslararası alanda önder olmaktır.