26

Akademik Kadro

Ar. Gör. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı
İletişim: arslanli@itu.edu.tr 
İlgi Alanları: Mekansal İstatistik, Kent Ekonomisi, Gayrimenkul Finansmanı

Ar. Gör. Berker Pandır
İletişim: pandir@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Marka Stratejileri, Marka Mimarisi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Pazarlaması

Ar. Gör. Burak Üzümkesici 
İletişim: uzumkesici@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Sanat Teorileri, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat Sosyolojisi

Ar. Gör. Cihangir Gümüştaş

İletişim: gumustas@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Güven

Ar. Gör. Gizem Mater

İletişim: mater@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Antik Yunan Sanatı ve Mimarlığı, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul Kent Tarihi 

Ar. Gör. Kubilayhan Göç
İletişim: gock@itu.edu.tr
İlgi Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

Ar. Gör. Mehmet Okan (ÖYP)
İletişim: mokan@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışı


Ar. Gör. Verda Bingöl
İletişim: vbingol@itu.edu.tr
İlgi Alanları: 19. Yüzyıl İngiliz Sanatı, Sanat ve Edebiyat İlişkisi, Sanat Tarihi Yazımı

Ar. Gör. Yavuz Erdihan (ÖYP)
İletişim: yerdihan@itu.edu.tr
 İlgi Alanları: Bizans Sanatı, Sanat Tarihi Kuramları, İkonografi

Ar. Gör. Zeki Yıldırım

İletişim: zekiyildirim84@gmail.com
İlgi Alanları: Organoloji, Müzik Teknolojileri, Çalgı Restorasyonu, Modern Çalgı Yapım Teknikleri