26
imkanlar
10
May 2018
Gazi Üniversitesi ISVET2018

Gazi Üniversitesi tarafından 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da 3. Uluslararası
Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2018) düzenlenecektir.
Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler www.isvet2018.gazi.edu.tr sayfasında ilan edilmiştir.