26
imkanlar
29
Ara 2017
Devlet Konservatuvarı Uluslararası ICM2 Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 20-23 Mart 2018 tarihleri arasında 1923 Kodlu Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Düzenleme Projesi kapsamında desteklenen Uluslararası ICM2 Etkinliği'ne ilişkin bilgiler için tıklayınız.