26

Political and Social Thoughts

Programın Amacı

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçinden ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde angaje, yaratıcı ve sosyal sorumlu çalışmaların bağımsız, özgün ve önder odağı olma amacını esas alır.

Özgörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçinden ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde angaje, yaratıcı ve sosyal sorumlu çalışmaların bağımsız, özgün ve önder odağı olma amacını esas alır.

Özgörev

İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme gibi kendi potansiyelleri ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Toplumda yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında uluslararası düzeyde Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturmasına çalışılır.

​Programa Başvuru Koşulları
2014-15 bahar yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 685 yeni sistem GRE Quantitative 153 olmalıdır.   Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan 2 hafta  önce Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. 
1) Transkirpt, 
2)ALES ya GRE sınav sonuç belgesi, 
3) En az 2 adet referans mektubu, 
4) Adayın Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programına başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı  ya da Kısa Araştırma Önerisi, (1500 kelime) 
5) İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (7000-8000 kelime). 
6) Curriculum Vitae (CV).  
7) Siyaset Çalışmaları alanı dışındaki alanlardan mezun olan adaylar Program Yürütme Kurulu'nun belirlediği dersleri Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.
8)Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
9) Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği göstermememektedir. 

Program Derslerinin Listesi
 
Güz / Fall

SYC 503E Formation of the Modern State (3+0)
SYC 504E Methodology in Social Sciences (3+0)
SYC 506E Political Geography (3+0)
SYC 509E Language and Politics (3+0)
SYC 510E Political Thought in Modern Turkey (3+0)
SYC 511E Selected Topics in Ottoman History (3+0)
SYC 515E Political Sociology (3+0)
SYC 516E Advanced Academic Writing in Social Sciences (3+0)
SYC 518E Ancient Political Theory (3+0)
SSD 601E Political Concepts and Perspectives (3+0)
SSD 602E Ideology and Political Discourse (3+0)
SSD 603E Theories of International Relations (3+0)
SSD 604E Advanced Topics in International Relations (3+0)
SSD 605E Political Philosophy From the Middle Ages to the Renaissance (3+0)
SSD 606E Philosophy of Death and Dying (3+0)
SSD 696E Seminar (2+0)

 Bahar / Spring

SYC 501E Political Philosophy (3+0)
SYC 502E Globalization and International Relations (3+0)
SYC 505E Selected Topics in Current Politics (3+0)
SYC 507E Science and Politics (3+0)
SYC 508E Urban and Environmental Politics (3+0)
SYC 512E Selected Topics in Turkish Political Life (3+0)
SYC 514E Contemporary Political Theory (3+0)
SSD 601E Political Concepts and Perspectives (3+0)
SSD 602E Ideology and Political Discourse (3+0)
SSD 603E Theories of International Relations (3+0)
SSD 604E Advanced Topics in International Relations (3+0)
SSD 605E Political Philosophy From the Middle Ages to the Renaissance (3+0)
SSD 606E Philosophy of Death and Dying (3+0)
SSD 696 E Seminar (2+0)

 
Yürütme Kurulu

Gürcan Koçan (Program Koordinatörü)
Geoff Bove
Arif Çağlar

Öğretim Üyeleri


Arif Çağlar
Aslı Falay Çalkıvık
Aslı Öğüt Erbil
Aydan Turanlı
Barry Stocker
Elvan Gülöksüz
Fatih Özbay
Geoff Bove
Giovanni Mion
Gürcan Koçan
Kerem Eksen
Markus Dressler
Tuncay Zorlu
Umut Uzer

www.siyaset.itu.edu.tr