26

Management

Hakkında

İşletme doktora programı işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program temel olarak finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon alanlarındaki dersleri içermekte, toplam 7 ders (21 kredi), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları ve doktora tezinden oluşmaktadır. Programa başvuruda bulunmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve program yürütme kurulunun belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uymak zorunludur.
 
Programın Amacı

İşletme doktora programının temel amacı öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve örgütlerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın Hedefleri


Program;
- İşletme yönetiminin finans, pazarlama, yönetim ve organizayon alanlarında kuramsal donanıma sahip,
- Güncel ve ileri araştırma tekniklerini kavramış ve bunları uygulayabilen,
- Ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden ve bunları çalışmalarına yansıtan,
- Alanı ile ilgili kuramsal bilgiye katkıda bulunan,
- Yaptığı çalışmalarla alanındaki sorunlara yenilikçi, özgün çözümler üretebilen,
-Toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere saygılı, sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip akademisyen ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Finansman yöntemleri
Finans piyasalarının yapısı
Portföy analizi ve yönetimi
Finansal varlıklar ve fiyatlama teknikleri
Finansal riskler
Örgüt kuramı
Stratejik yönetim
Örgütsel davranış
İnsan kaynakları yönetimi
Pazarlama stratejileri
Marka yönetimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Uluslararası pazarlama
Kurumsal kimlik ve kurumsal pazarlama

Başvuru Koşulları

- ALES puanı en az 82 (eşit ağırlık) veya GMAT puanı en az 600 veya GRE puanı yeni sistemde sayısal en az 155, eski sistemde sayısal en az 700 olmalıdır. 
- Yüksek Lisans not ortalaması en az 4 üzerinden 3.25, 100 üzerinden 82.5 olmalıdır. 
- Doğrudan doktoraya başvuran adayların lisans not ortalaması alt sınırı 4 üzerinden 3.50, 100 üzerinden 88.33’dür. 
- Adayların İdari Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinden Lisans veya Yüksek Lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir.
- Adayın programla ilgili motivasyonunu ve kararlılığını kanıtlamaya yönelik iki adet referans mektubu 
- Aday, bu programa başvurma konusundaki gerekçeleri içeren bir niyet mektubu sunmalıdır. 
- Adayın önceden doktora danışmanı olması muhtemel öğretim üyesi ile görüşmesi ve ön olurunu alması gerekmektedir.
- Yabancı uyruklu kontenjanından gelen adayların TÖMER’den Türkçe bildiklerine dair belge getirmeleri gerekmektedir.
- Doğrudan doktoraya başvuran adayların en azından bir makalelerinin uluslararası saygınlığı kanıtlanmış dergilerden birinde yayınlanmış veya yayın için kabul edilmiş olması gerekmektedir.
 
Başvuru Koşulları

2014-15 bahar yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız
 

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan)
Prof. Dr. A.Banu Elmadağ Baş (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Erçek (Üye)

Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Biçer

Program LESKİS Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Fatma Küskü AKDOĞAN (Program Yürütme Kurulu Koordinatörü)
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Program Yürütme Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. A.Banu ELMADAĞ BAŞ (Program Yürütme Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Gürcan KOÇAN, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (Ana Bilim Dalı dışından)
Dr. Tunç EVCİMEN, Arama - Yönetim Danışmanı (Üniversite dışından)
Burak BÜYÜKDEMİR, E-ticaret Uzmanı ve Firma Sahibi (Üniversite dışından)

İşletme Doktora Programı Dersleri


DERS

Kredi

AKTS

ISS 601 Finansta İleri Konular

3

7.5

ISS 603E Financial Market Microstructure

3

7.5

ISS 602E Financial Econometrics

3

7.5

ISS 604E Marketing Theory

3

7.5

ISS 605E Directed Readings in Consumer Behavior

3

7.5

ISS 606 Örgüt Kuramı

3

7.5

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

3

7.5

İşletme Doktora Programı Süresince Finans Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 601 Finansta İleri Konular

3

7.5

ISS 603E Financial Market Microstructure

3

7.5

ISS 602E Financial Econometrics

3

7.5

ISL 511 Yatırım Analizi

3

7.5

ISL 532E Financial Engineering

3

7.5

ISS 503E Financial Accounting

3

7.5

ISS 504E Corporate Finance

3

7.5

ISS 531E International Finance

3

7.5

ISS 532E Financial Markets and Institutions

3

7.5

ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku

3

7.5

İşletme Doktora Programı Süresince Pazarlama Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 604E Marketing Theory

3

7.5

ISS 605E Directed Reading in Consumer Behavior

3

7.5

ISL 502 İleri Pazarlama Araştırması

3

7.5

ISL 503E Strategic Marketing Management

3

7.5

ISL 518 Örgütler Arası Pazarlama

3

7.5

ISS 509E Marketing Management

3

7.5

ISS 524 Pazarlama Araştırması

3

7.5

ISS 532E Global Marketing

3

7.5

ISS 532E Integrated Marketing Communications

3

7.5

ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

3

7.5

İşletme Doktora Programı Süresince Yönetim-Organizasyon Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 606 Örgüt Kuramı

3

7.5

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

3

7.5

ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları

3

7.5

ISL 517E Management of Technology

3

7.5

ISS 505 Yönetim ve Organizasyon

3

7.5

ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi

3

7.5

ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim

3

7.5

ISS 508E Organizational Behavior

3

7.5