26

Innovation Management and Entrepreneurship

Programın Özgörüşü
Programın özgörüşü (vizyonu), İstanbul Teknik Üniversitesi temel stratejileri bağlamında, yenilikçi fikirlerin girişim projelerinde kullanılabileceği bir ortam yaratarak ülkemizin ekonomisinde büyüme yaratacak ve istihdam olanakları yaratacak projelerin oluşumunda yol gösterici olmak.

Programın Özgörevi
Programın özgörevi (misyonu), girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve firma sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Programın Gerekçesi
Günümüzde işletmelerin rekabet düzeyleri, değişime ve bulundukları pazarın ihtiyaç ve isteklerine hızlı yanıt sağlama özelliklerine bağlıdır. Bu noktada üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon yönetimi kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Buna ek olarak, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği ileri teknoloji ve bilgi isteyen dolayısıyla rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmakta olup daha sürekli bir seyir izlemektedir.

Yurtdışında Yürütülen Benzer Yüksek Lisans Programlarından Örnekler
University of Michigan (ABD) - Master of Entrepreneurship
Purdue University (ABD) - MBA in Technology Innovation and Entrepreneurship
Cornell University (ABD) - MBA Entrepreneurship & Innovation Concentration
University of Louisville (ABD) - Entrepreneurship MBA
Temple University (ABD) - Innovation Management & Entrepreneurship
The University of Texas (ABD) - Master of Science in Innovation and Entrepreneurship
Saint Mary's University (Kanada) - Technology,Entrepreneurship and Innovation
Antwerp Management School (Hollanda) - Master of Innovation & Entrepreneurship
ESADE Business School (İspanya) - Master in Innovation and Entrepreneurship
KTH Royal Institute of Technology (İsveç) - Innovation and Entrepreneurship Management
Leipzig Graduate School of Management (Almanya) - Innovation Management and Entrepreneurship
Imperial College London (İngiltere) - Innovation, Entrepreneurship and Management
Zhejiang University’s School of Management (Çin) - Master in Global Entrepreneurship
Singapore Management University (Singapur) - Master of Science in Innovation

Başvuru Koşulları

2018-2019 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız.


Ders Listesi
Zorunlu Dersler
 
1. Dönem
Yenilikçilik Süreçleri ve Yönetimi
Stratejik Yönetim
Proje Yönetimi
İşletme Hukuku
 
2. Dönem
Pazarlama Yönetimi
Yeni Ürün Geliştirme
Hizmet Yönetimi ve Yenilikçilik
 
3. Dönem
Yeni Girişim İş Planı
Değer Zinciri Stratejisi ve Yönetimi
Dönem Projesi (Kredisiz)
 
Seçmeli dersler (Her dönem için ilgili ders paketinden sadece 1 ders seçilecektir.)
 
2. Dönem
Yöneticiler için Finans
Liderlik Becerileri ve Geliştirilmesi
Başarı için Kurumsal Zeka Yönetimi
 
3. Dönem
İşletme Ekonomisi
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
Girişim Sermayesi ve Büyüme Finansı
Uluslararası Ticaret
E-İş – Dijital Çağda Yeni İş Modelleri

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fethi Çalışır
Prof. Dr. Oktay Taş
Prof. Dr. Selim Zaim
Prof. Dr. Fuat Erdal
Doç. Dr. A. Banu Elmadağ Baş
Doç. Dr. Alp Üstündağ
Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu
Doç. Dr. Mehmet Erçek
Doç. Dr. Salim Atay
Doç. Dr. Sencer Ecer
Yrd. Doç. Dr. Murat Baskak
Yrd. Doç. Dr. Deniz Tunçalp
Yrd. Doç. Dr. Emre Çevikcan
Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören
Yrd. Doç. Dr. Başar Öztayşi

Program Kordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Emre Çevikcan

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Emre Çevikcan
Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören

İletişim
E-Posta: cevikcan@itu.edu.tr
Tel.: 0-212-293 13 00 / 2664 214
Cep Tel.: 0-532-214 49 80
Oda No: D624 (İ.T.Ü. İşletme Fakültesi / Maçka)