26

Academic Staff

Res.Ass. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı
Contact: arslanli@itu.edu.tr 
Research Fields: Spatial Statistics, Urban Economics, Real Estate Finance

Ar. Gör. Berker Pandır
İletişim: pandir@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Marka Stratejileri, Marka Mimarisi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Pazarlaması

Ar. Gör. Burak Üzümkesici 

İletişim: uzumkesici@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Sanat Teorileri, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat Sosyolojisi

Ar. Gör. Cihangir Gümüştaş
İletişim:
İlgi Alanları:

Ar. Gör. Gizem Mater
İletişim: mater@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Antik Yunan Sanatı ve Mimarlığı, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul Kent Tarihi 

Ar. Gör. Kubilayhan Göç
İletişim: gock@itu.edu.tr
İlgi Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

Ar. Gör. Mehmet Okan (ÖYP)
İletişim: mokan@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışı

Ar. Gör. Özlem Aracı
İletişim: araci@itu.edu.tr
İlgi Alanları: Stratejik Yönetim, Örgüt Kuramı, Yönetim ve Organizasyon

Ar. Gör. Verda Bingöl
İletişim: vbingol@itu.edu.tr
İlgi Alanları: 19. Yüzyıl İngiliz Sanatı, İstanbul Tarihi, Osmanlı Tiyatrosu

Ar. Gör. Yavuz Erdihan (ÖYP)

İletişim: yerdihan@itu.edu.tr
 İlgi Alanları: Bizans Sanatı, Sanat Tarihi Kuramları, İkonografi

Ar. Gör. Zeki Yıldırım
İletişim: zekiyildirim84@gmail.com
İlgi Alanları: Organoloji, Müzik Teknolojileri, Çalgı Restorasyonu, Modern Çalgı Yapım Teknikleri