Öğretim Görevlimiz Ebru Yetişkin'in Küratörlüğünü Yaptığı Dalgalar Sergisi
Öğretim görevlimiz Ebru Yetişkin'in küratörlüğünü yaptığı Dalgalar Sergisi, BLOK Art Space'de 15 Ocak-28 Şubat 2015 arasında gezilebilir.
Women In the War

Enstitümüzde doktorasına devam eden mezzo soprano Berna Anıl Avrupa Birliği Kültür-Sanat Fonu tarafından fonlandırılan, Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı sebebiyle sahnelenecek olan "Women In the War" operasında başrolde.

22. Uluslararası ERES Konferansı 24-27 Haziran 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi 22. Uluslararası European Real Estate Society konferansına 24-27 Haziran 2015 tarihlerinde ev sahipliği yapacaktır. Konferans hakkında detaylı bilgi ve bildiri göndermek için... www.eres2015.itu.edu.tr
Ulusal İç Mimarlık Eğitim Kongresi "Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Egitim Kongresi-I", İTÜ İç Mimarlık Bölümünün ev sahipliğinde İTÜ Taşkışla Kampüsünde 26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
İTÜ Maslak Kampüsü Siyaset programları burada yürütülmektedir.
İTÜ Maçka Binası Müzik ve MİAM programları burada yürütülmektedir.
İTÜ Taşkışla Binası İç Mimari ve Tasarım, Konut ve Deprem, Sanat Tarihi programları burada yürütülmektedir.
İTÜ İşletme Fakültesi Binası İktisat, İşletme, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve EMBA Programları burada yürütülmektedir.
KISACA...

Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) toplum bilimleri alanında lisansüstü programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi görevini üstlenirken bu alandaki farklı disiplinler arasında sinerji yaratmayı da hedeflemektedir. On üç anabilim dalı altında 6 doktora, 15 yüksek lisans programı yürütülmekte olup 5 program II. öğretim kapsamındadır. Lisansüstü programlarımızın bir bölümü fakültelerin ilgili bölümlerine bağlı, bir bölümü ise disiplinler arası program niteliği taşımaktadır. Enstitümüze bağlı programların 2013 yılı itibariyle toplam 1124 öğrencisi bulunmaktadır. Yüksek öğretimdeki ihtiyaçlara paralel olarak disiplinler arası program sayısının artırılması başlıca hedefler arasındadır.