Enstitümüz Öğretim Görevlisi Dr. Cevdet Erek'in Büyük Başarısı Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu'nda enstitümüz öğretim görevlisi Dr. Cevdet Erek'in projesi yer alacaktır.

Detaylı bilgi için İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
Link: http://iksv.org/tr/arsiv/p/1/1345
Seminer Dizisi - II Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti 
İTÜ Maslak Kampüsü Siyaset programları burada yürütülmektedir.
İTÜ Maçka Binası Müzik ve MİAM programları burada yürütülmektedir.
İTÜ Taşkışla Binası İç Mimari ve Tasarım, Konut ve Deprem, Sanat Tarihi programları burada yürütülmektedir.
İTÜ İşletme Fakültesi Binası İktisat, İşletme, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve EMBA Programları burada yürütülmektedir.
KISACA...

Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) toplum bilimleri alanında lisansüstü programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi görevini üstlenirken bu alandaki farklı disiplinler arasında sinerji yaratmayı da hedeflemektedir. On üç anabilim dalı altında 6 doktora, 15 yüksek lisans programı yürütülmekte olup 5 program II. öğretim kapsamındadır. Lisansüstü programlarımızın bir bölümü fakültelerin ilgili bölümlerine bağlı, bir bölümü ise disiplinler arası program niteliği taşımaktadır. Enstitümüze bağlı programların 2015 yılı itibariyle toplam 1234 öğrencisi bulunmaktadır. Yüksek öğretimdeki ihtiyaçlara paralel olarak disiplinler arası program sayısının artırılması başlıca hedefler arasındadır.